Konu:TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAMU İHALE KURUMUNA SORMADAN VE İHALE YAPMADAN MAL ALMASI KONUSUNDA DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'IN NE DÜŞÜNDÜĞÜNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:65
Tarih:14/02/2012


TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAMU İHALE KURUMUNA SORMADAN VE İHALE YAPMADAN MAL ALMASI KONUSUNDA DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'IN NE DÜŞÜNDÜĞÜNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; hazır burada Sayın Bülent Arınç varken ben, TRT Genel Müdürlüğünün 40 trilyonluk bir ihaleyi, Kamu İhale Kurumuna hiç sormadan, bir ihale bile yapmadan doğrudan temin yöntemiyle One Haber Ajansından alması konusunda Sayın Bülent Arınç'ın görüşlerini çok merak ediyorum. Eğer bu şekilde, 40 trilyon lirayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ihale yapmadan bir şirketten almış olsaydı duruma nasıl tepki verirlerdi? TRT Genel Müdürlüğünün bu şekilde ihale yapmadan mal alması konusunda ne düşünüyorlar?

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Erdoğdu.