Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:10/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum.

3 Kasım 2002 öncesinde her şeyi geriden izleyen, kendisinin üretip devletleştirdiği yazılı hukuka göre milletiyle mahkemelerinde sürtüşen, millete güvenmeyen, hep içe doğru patlayan, yayılan, genişleyen, hastalık irisi hantal bir devlet vardı. Artık dünya dünkü dünya, Türkiye ise dünkü Türkiye değildir. Dünya küçülürken büyüyen yepyeni bir Türkiye vardır. Artık demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti arzulayan bir millet var ve bu talebe cevap veren güçlü bir AK PARTİ Hükûmeti var.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yıl 1936, İktisat Vekili Celal Bayar bütçe konuşmasında diyor ki: "Hükûmet binaları perişan, adliye binaları perişan, ben burada çalışanların muhakemesini kaybedeceklerinden korkuyorum." Altmış dört yıl sonra, Yargıtay Başkanı 2000 yılında yaptığı konuşmada, kendisine gelen bir mektuba atfen diyor ki: "Bir hâkim mektubunda `Ben bir yıl önce çürük raporu verilen adliye binasında duruşma yapıyorum, tavandan yağmurlar yağıyor ve kovalar duruyor -böyle bir ortamda duruşma yapıyor- ancak bu adliyede görev yapmaktan bile? Mesleğimi çok seviyorum.' diyor." Bugün ise, 145 modern adliye binası tamamlanmış, cumhuriyet tarihinde yapılanların 5 misli adliye binası yapılmış, toplam kapalı alan?

ENGİN ALTAY (Sinop) - Çüş!

RAMAZAN CAN (Devamla) - Sayın Başkanım "çüş" diye bir hitap geldi.