Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:10/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bozdağ, nüfusumuzun yaklaşık üçte 1'inin yüzyıllardır "Hak, Muhammed, Ali" diyerek ibadetlerini yaptıkları ve bugün yaklaşık iki bin adedi faaliyette olan cemevlerine yasal statü kazandırılması yolunda bir çalışmanız var mı?

Bir başka nokta: Cemevlerine ödenek ayrılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bizim verdiğimiz bir yasa teklifi var, destek verecek misiniz?

İkinci bir sorum: Suriye'den gelen göçmenler için eksi 20 dereceye dayanıklı, altları halıfleks döşeli, katalitik sobalı çadırlar kurulduğu söylendi. Van'daki evlerini kaybeden yurttaşlarımız için bu yönde bir çalışma var mıdır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.