Konu:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ'NÜN "GÜNDEM" BAŞLIKLI 49'UNCU MADDESİNE GÖRE BAŞKANIN BİRLEŞİMİ KAPATIRKEN GELECEK BİRLEŞİMDE HANGİ HUSUSLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİNİ GENEL KURULA BİLDİRMEDİĞİ GEREKÇESİYLE BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:2
Birleşim:64
Tarih:09/02/2012


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ'NÜN "GÜNDEM" BAŞLIKLI 49'UNCU MADDESİNE GÖRE BAŞKANIN BİRLEŞİMİ KAPATIRKEN GELECEK BİRLEŞİMDE HANGİ HUSUSLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİNİ GENEL KURULA BİLDİRMEDİĞİ GEREKÇESİYLE BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...

Sayın Başkan, niye iki dakika veriyorsun? Beş dakika. Yani bunu anlatmamız lazım. Niye bu kadar şey ediyorsunuz?

BAŞKAN - Herkese aynı şeyi yapıyorum Sayın Genç, herkese.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, herkese olur mu?

Şimdi, bakın, şu kürsüye oturan insanlarda vicdan, adalet, hak kavramlarının olması lazım. Bu kürsüye dün çıktı Cemil Çiçek, burada neredeyse bir katliam oluyordu, böyle Meclis Başkanı olur mu? Meclisi keyfî yönetti arkadaşlar, böyle bir şey olur mu?

MUSTAFA ÖZTÜRK (Bursa) - Siz işgal ettiniz kürsüyü.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ey Meclis Başkanı, sen profesörlük yapmışsın, "Birleşim kapatılırken birleşimi yöneten Meclis Başkanı gelecek birleşimde hangi konuların görüşüleceğini açıkça ifade eder." diyor.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sonrasında ne diyor?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ayrıca da "Danışma Kurulu kararı olmadan ve o zaman ifade edilmeyen bir şey görüşülmez." Bu sizin dediğiniz, eskiden gündem var, o gündemin sırasına göre gidin deseydi bu hükme gerek yoktu. Daha, görüşme nedir, ondan sonra sunuş nedir, o kürsüde oturuyorsunuz, onu dahi bilmiyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Şimdiye kadar yapılanlar sunuşlardır, bundan sonra yapılan işte, grup önerileri görüşmedir, buradan görüşmeye başladık. Onun için bilgiden yoksun, cehaletle bu Meclis yönetilmez. Cehaletle bu Meclisi yönetirseniz işte, bu Meclisi çıkmaza sokarsınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AKP'li milletvekilleri, siz de biraz vicdan sahibi olun. Burada niye hata üzerine hata yapıyorlar? Peki, bu Meclis Başkanı Cemil Çiçek dün burada en büyük haksızlıkları yaptı, Tayyip Erdoğan'ın militanı gibi hareket etti, ondan talimat almış, talimatına göre hareket etti. (AK PARTİ sıralarından "Hadi oradan!" sesleri", gürültüler; CHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA ÖZTÜRK (Bursa) - Kürsü işgali militanlık değil mi?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu Meclis Başkanında kişilik yok muydu? Burada neredeyse? 68'inci maddeyi niye yazmışlar? Cemil Çiçek, bunu ezip de suyunu içmek için mi bu 68'inci madde var? 68'inci maddenin buraya gelmesindeki amaç, Mecliste kavga çıkmasın, çıktığı zaman kanlı olaylar olmasın diye, orada bunu önlemesi için bu 68'inci madde getirilmiş ama Cemil Çiçek her devrin adamı olduğunu gösterdi, Tayyip Erdoğan'ın da militanı olduğunu gösterdi. Dün burada bir?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Söyleyene bak, söyleyene bak!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu İç Tüzük'ü ihmal edemezsiniz, bu İç Tüzük'e göre karar vermek zorundasınız. (AK PARTİ sıralarından "Otur yerine!" sesleri)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Biraz okuyun, okuyarak buraya gelin.

BAŞKAN - Teşekkürler, lütfen yerinize.

KAMER GENÇ (Devamla) - Cehaletle bir yere varamazsınız. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen yerinize oturun.