Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:09/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Dizi filmlerde, kadının aşağılanması, kadına karşı şiddet olayları? Bununla ilgili, 6112 sayılı Yasa'nın 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (s) bendine göre, "Yayın hizmetleri; toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." Söz konusu hüküm çerçevesinde, anılan programlar denetlenmekte ve RTÜK tarafından müeyyide de uygulanmaktadır.

Bu, söz konusu daire başkanlığıyla ilgili atamaların da en kısa zamanda yapılacağını düşünüyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.