Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:09/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RECEP GÜRKAN (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ilgili sormak istiyorum. Edirne ilimizde 1984'ten bu yana Trakya Üniversitesine tahsisli olan ve 1997 yılından bu yana da sağlık müzesi olarak çok başarılı bir şekilde faaliyet gösteren II. Bayezid Külliyesi'nin bir kısmının İstanbul'dan bir başka üniversiteye tahsisinin yapılacağı söylenmektedir. Bu doğru mudur? Doğruysa daha önce külliyenin tümünü kullanan Trakya Üniversitesine niye bu tahsis yapılmamaktadır?

BAŞKAN - Teşekkür ederim.