Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:09/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz, bu bütçe görüşmeleriyle ilgili ilk etapta taslak olarak konuşulan, şifahi olarak konuşulan takvim 12 Aralık ve 26 Aralık tarihleri arasındaydı, yani en azından, milletvekillerimiz arasında, gruplar arasında böyle bir şifahi plan vardı ancak bu plan değiştirilip de somut olarak 8'inde bu görüşmeler başlayınca bazı bakanlarımızın yurt dışı programlarıyla çelişmeler söz konusu oldu. Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç, Uluslararası Demokrasi Forumu'na katılmak için şu anda Endonezya'da ve çok daha önceden Hükûmetimiz adına kendisinin katılacağı belirlenmişti ve bu şekilde programını yapmıştı ve?

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Bizim de eş başkanlarımız Brüksel'de, bu nedenle gelemediler.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ?dünyada demokrasi konusundaki önemli uluslararası toplantılardan birisi olan böylesine bir forumda Hükûmetimizin temsil edilmesi son derece önemliydi, dolayısıyla ayın 12'si yerine 8'inde başlayınca bütçe görüşmeleri, uluslararası bir toplantı olduğu için ve tarihi daha önceden belirlendiği için, kendisinin, programını değiştirmesi de söz konusu olamadı.

Kuşkusuz, Sayın Arınç, biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da yapmıştır. Parlamentonun önemini, değerini herhâlde pek çoğumuzdan da çok daha iyi bilmektedir.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Yok canım, o kadar da değil, niye hepimizden iyi bilsin; herkes bilir onun kadar ya, böyle bir şey var mı?

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Parlamento çalışmalarına çok büyük önem vermektedir ve elinde olsaydı eminim ki burada olup bizzat kendisi bu görüşmelere katılmayı, iştirak etmeyi çok arzu ederdi?

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Bakanım, hiç yakışmadı bu. Burada herkes milletvekili.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ?ama bizler de Hükûmet üyesi olarak bu kurumlarımıza uzak değiliz, kurumlarımızı tanıyoruz. Burada herhangi bir Hükûmet üyemizin de -tabii, Sayın Arınç kadar olmasa da- yine de bu kurumlarımız hakkında bilgi vermesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, herhangi bir eksiklik, zafiyet olduğunu ben düşünmüyorum. Üstelik, bu, diğer kurumlarla ilgili de sürekli olacak bir problem değildir. Dün gördünüz, sayın bakanlarımızın pek çoğu buradaydı, ilk açılışta.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Bakan, müzakere olmuyor. İtirazımız şu: Müzakere olmuyor, müzakere. Karşılıklı bir iletişim bu. Bu birleşimde, fikirlerimizi karşılıklı ileterek bir müzakere yapmamız lazım, öyle olmuyor.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Evet. Burada, biliyorsunuz?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Siz bir metin okudunuz orada. Ne sizin grubunuz dinledi ne biz anladık. Arzumuz bu. Üzüntümüzü ifade ediyoruz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Şimdi, biliyorsunuz, bütün ilgili kurumlarımızın başkanları şu anda burada. Burada görüşülen her şey kayda alınıyor. Plan ve Bütçe aşamasında bu konular önemli ölçüde zaten tartışıldı, konuşuldu, her bir kurum için tek tek tartışıldı, konuşuldu, burada da imkânlar elverdiği ölçüde bunlar konuşuluyor. Arkadaşlarımızın hepsi buradalar, dinliyorlar ve Sayın Arınç'a da buradaki görüşmelerin, tartışmaların hepsinin kuşkusuz raporu yazılacaktır. Üstelik özel iletmek istediğiniz konular varsa her an Sayın Arınç'ın kapısı açıktır, herhangi bir kurumla ilgili iletmek istediğiniz görüşleri, soruları da her zaman kendisine iletmeniz, başka ortamlarda da mümkün olacaktır.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Yusuf Halaçoğlu'nun konuşmasını lütfen okusun efendim.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Söylediklerinizde haklılık payı var ancak dediğim gibi, böyle bir mecburiyet sebebiyle de bugün, maalesef kendisi burada değil ama bizler buradayız, Bekir Bey burada, ben buradayım.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Bir şey söylemiyoruz ama hoş değil. Üzüntümüzü ifade ediyoruz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Hepimiz Başbakanlığın bir bakıma sorumluları olarak bütçe görüşmelerinde sizlerle beraberiz.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan.