Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:09/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2012 yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Tasarısı birinci tur görüşmeleri üzerinde şahsım adına, lehte söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkemizin gelişmesi, cumhuriyetimizin kuruluşunda belirlenen muasır medeniyet düzeyinin üzerine çıkması için çalışmaktadır. Çalışmaları yaparken en büyük güç kaynağımız, milletimizin umutları, cumhuriyeti geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyabilme azmi, heyecanı ve ülkemizin gelişmekte gösterdiği başarısıdır. Bilindiği üzere, cumhuriyetimiz kurulmadan Meclisimiz açılmış, millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi modern Türkiye'nin temel kurumlarını ve altyapısını oluşturmuştur. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için gerekli adımları atmış, cumhuriyetimizin bugüne gelmesinde büyük katkılar ve hizmetler sunmuştur. Meclisimizin bundan sonra da eksilmeyen ve artan bir heyecanla çalışmalarını sürdürmeye, milletimizin özlemlerini gerçekleştirmeye devam edeceğine hepimiz yürekten inanmaktayız.

Milletimizin temel beklentilerinden bugünün Türkiye'sine yakışır yeni bir anayasa konusu da Meclisin bu dönem yürütmeye çalıştığı en önemli çalışmalardandır. Meclisimiz, milletimizin büyük umudu olan yeni anayasayı bu dönemde yapabilecek güçtedir, o iradeyi halktan almış durumdadır. Vatandaşlarımız yeni anayasayla ilgili görüşlerini ve düşüncelerini Meclisimize süratle iletmektedir. Demokratik katılımla yapacağımız yeni anayasayla ülkemiz, anayasadan kaynaklı birçok tartışma ve problemlerden kurtulma imkânı bulacaktır.

Geçmişten bugüne sorunlarımızın çözüm yeri, demokrasimizin tecelli yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak aklı, uzlaşma ve bir araya gelerek ülkemizin demokratik birikimini harekete geçirerek sorunlarımızı çözecektir. Meclisimizin gücü, ülkemizin ve işleyen bir demokrasimizin gücü ülkemizi geleceğe taşımaya yeterlidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında Türkiye'yi mevcut hâlinden daha ileri bir noktaya götürmek, hazırlık çalışmalarını yürüttüğümüz anayasa ile doğrudan ilgilidir. Parlamentoda yürüttüğümüz bu çalışmaların bilincinde olduğunu görüyoruz.

Meclisimizi hem yasama faaliyeti açısından hem de etkin denetim açısından daha verimli çalıştırabilmek bakımından Anayasa'ya paralel bir Meclis İçtüzüğü çalışmasını mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. Meclisimizin beklentileri karşılayabilmesi noktasında yeni bir İç Tüzük'ün faydalı olacağını herkes ifade etmektedir.

Sayın milletvekilleri, sizlerin büyük özlemle beklediği yeni halkla ilişkiler binası inşaatı hızla devam etmekte olup, üç bodrum, iki zemin ve altı normal kattan oluşan yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip inşaatın bitim süresi 2013 yılı ortası olmasına rağmen, görüşmelerle 2012 yılı sonuna kadar planlanmıştır.

Türkiye'nin göz bebeği bir kurum olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevini en iyi şekilde yapması için her türlü gayretin içinde birlikte olacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün illeri ziyaret etmiş olması çok önemlidir. İllerde, valilikle birlikte belediyelere, üniversitelere de uğraması, halkı yakından görmesi, iş adamlarıyla toplantılar yapıp onların dertlerini dinlemesi büyük moral vermektedir. Yurt dışı gezilerine katılan iş adamlarımızın da, Sayın Cumhurbaşkanımızın kendileriyle yakından ilgilendiğini ve tüm sorunlarını ilgili kurumlara ilettiğini görüyoruz, biliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın otuz dokuz yıl sonra Burdur'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanımız olması, kadirşinas Burdur halkı Cumhurbaşkanımızın Burdur ziyaretinde unutulmayacak tarihî bir gün yaşamış, sevgisini sokaklara çıkarak gülen yüzlerle göstermiştir.

Burdur Milletvekili ve Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesinde yaptığımız çeşitli etkinliklerle anılmıştır. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özçelik.