Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:09/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2012 yılı Başbakanlık bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarla selamlıyorum.

Bu vesileyle, Genel Kurulda Başbakanlık bütçesi görüşülürken, Değerli Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

AK PARTİ, kuruluşundan itibaren siyasete yeni bir soluk getirirken Sayın Başbakanımız da göreve geldiği andan itibaren Başbakanlık makamına ve Başbakanlık kurumuna gerçekten farklı bir soluk getirdi. Başbakanlık, AK PARTİ hükûmetleri döneminde, halktan kopuk, milletten uzak bir kurum olmaktan çıktı, sorun çözen, proje üreten, Türkiye adına, Türkiye'nin geleceği adına vizyon oluşturan bir kurum hâline geldi. Uzun süre çalışma fırsatını bulduğum ve iç işlerini yakından müşahede ettiğim Başbakanlık, hızlı, enerjik ve dinamik bir yapıyla meselelere en hızlı şekilde müdahale eden, koordinasyonu sağlayan, devlet teşkilatının uyum içinde çalışmasını temin eden bir kuruluşa dönüştü. Bakanlar Kurulunun aylarca toplanamadığı bir dönemden Bakanlar Kurulunun her hafta toplandığı bir döneme geçildi. Açıkçası, Ankara hemen yanı başındaki Kırıkkale'ye, Çankırı'ya, Eskişehir'e bile âdeta saatlerce uzaklıktayken bugün Samsun'a, Van'a, Ağrı'ya, Edirne'ye, Muğla'ya dakikalar içinde ulaşabilecek bir konuma yükseldi. Ankara ile sadece seksen vilayetimiz arasındaki mesafe azalmadı, Ankara Kabil'e, Gazze'ye, Kahire'ye, Bağdat'a, Melbourne'e, Toronto'ya, Brüksel'e de daha yakın bir konuma ulaştı.

Değerli milletvekilleri, Başbakanlık kurumunun önemli vazifelerinden birisi Resmî Gazete'nin yayımlanmasıdır. Dönemimizde Resmî Gazete'nin elektronik ortamda yayımlanması projesine hız verilmiş, bu kapsamda 1921-2000'li yıllar arasında yayımlanan toplam 24.819 sayıda Resmî Gazete -ki bu yaklaşık 950 bin sayfaya tekabül eder- elektronik ortama aktarılmıştır. Yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kodifiye edilen mevzuat Başbakanlık İnternet sitesinde yer alan Mevzuat Bilgi Sistemi'ne aktarılmaktadır. MBS ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.

Başbakanlığın uhdesinde olan bir başka sorumluluk alanı da arşivlerdir. Arşiv, bir ülkenin, bir toplumun en değerli hazinesi, devraldığı en büyük mirastır. Arşiv, ülkelerin geçmişi ile geleceği arasındaki en önemli bağlardır. Köklü ve oldukça uzun bir devlet tarihimiz ve geleneğimiz bulunmasına rağmen ne yazık ki arşivlerimiz sağlıklı şekilde korunmamış, tasnif edilmemiş ve kullanıcının hizmetine sunulmamıştır. Bu kadar köklü ve kadim bir geleneği olan devletin mirasına yani arşivlerine sahip çıkmaması anlaşılabilir ve affedilebilir bir durum değildir. İşte, bu durumu düzeltmek adına İstanbul'da beş ayrı alanda dağınık hâlde bulunan arşiv ünitelerini bir araya toplamak ve arşivcilik ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek maksadıyla İstanbul ili Kâğıthane ilçesinde toplam 133.132 metrekare kapalı alana sahip modern bir millî arşiv sitesi inşa edilmektedir. Bu sitenin 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanlığa bağlı 2012 mali yılı bütçe tasarısında teklif edilen toplam ödenek tutarı 861 milyon 757 bin TL'dir. Bu 2011 yılı toplam ödeneğine göre yüzde 83 oranında azalmış bulunmaktadır. Bunun nedeni, Başbakanlığa bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların doğrudan ilgili hizmet bakanlıklarına bağlanmasıdır.

Başbakanlık bütçesinden hâlen transfer almakta olan kuruluşlar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığıdır.

Bu kuruluşlara ayrılan transfer miktarı 132 milyon 544 bin lira olup, bütçenin yüzde 15'ine tekabül etmektedir. Millî arşiv sitesi inşaatı için yatırım bütçesine 120 milyon TL ödenek ayrılmış olmasından dolayı da Başbakanlık merkez teşkilatı bütçesi geçen yıla oranla yüzde 11,2 artmıştır.

2012 yılında Başbakanlık yeni ve dinamik yapısıyla Türkiye'nin meselelerine daha fazla yoğunlaşacak, sorunların çözümünü daha da hızlandıracaktır.

Sözlerime son verirken, 2012 yılı Başbakanlık bütçesinin devletimize ve millet hizmeti için hayırlara vesile olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç.