Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:09/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığının 2012 yılı bütçesine ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı devletin temsil makamı olarak her zaman milletimizin ve devletimizin gözbebeği bir kurum olmuştur. İlk Cumhurbaşkanımızdan şu anki Cumhurbaşkanımıza kadar makam olarak ve devleti temsil kabiliyetini haiz olma bakımından her zaman gündelik siyasi tartışma ve değerlendirmelerin ötesinde yer almıştır. Gelecek cumhurbaşkanlarımız için de aynı durum geçerli olacaktır. Zira, nasıl ki bu yüce Meclis milletin en yüksek temsil makamı olduğu için aziz ve değerli ise Cumhurbaşkanlığı makamı da devletin en yüksek temsil makamı olması hasebiyle aziz ve değerlidir. Üstelik, bir sonraki cumhurbaşkanımız bizzat halkın doğrudan seçeceği bir cumhurbaşkanı olacaktır. Bu da demokrasimize değer katacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığının 2012 mali yılı bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonumuzda kapsamlı bir şekilde görüştük. Bazı milletvekili arkadaşlarımızın bütçeye ilişkin yorumları da oldu. Ben burada bir milletvekili olarak şunu açıkça dile getirmek isterim: Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, gerek yurt içi ziyaretlerinde halkla bütünleşme gerekse yurt dışı ziyaretlerinde ülkemizi tüm dünyada temsil etme noktasında son derece başarılı bir performans sergilemiştir. Bunu sadece biz değil, hem içeride hem de dışarıda biraz objektif olan herkes dile getirmektedir. Cumhurbaşkanlığı kurumuna ilişkin değerlendirmelerimizi bu durumun hakkını teslim ederek yapmamız gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığının 2012 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda takdim edilirken de belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanı her yıl artan bir performansla yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerine devam etmektedir. Bu ziyaretlerin yurdumuzda birlik ve beraberliğimize, dışarıda da ülkemizin etkinlik ve vizyonuna sağladığı çok büyük katkılar hepimizin malumudur. Milletiyle bütünleşme sorunu olmadan, acıları paylaşma -en son Van ve Erciş depremi konusunda olduğu gibi- moral ve motivasyon değerlerinin yükseltilmesi anlamında önemli bir misyon yüklenmiş durumdadır. Halkımıza örnek yaşantısı, geniş vizyonu ile önemli bir devlet adamı, güvenilir bir insan olarak misyonunu sürdürmektedir. Bizler de milletin vekilleri olarak, seçim bölgelerimize gittiğimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın içeride birleştirici, ılımlı, yapıcı, dışarıda ise Türkiye'nin hak ve hukukunu özenle koruyan, kararlı ve gayretli tutumunun vatandaşlarımız nezdinde çok olumlu karşılık bulduğuna şahitlik etmekteyiz. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın halktan biri olarak cumhur ile devleti bütünleştirme, makamının kapılarını cumhura açma çabalarının önemli getirileri olmuştur.

Bölgemizdeki tarihî dönüşümleri, Avrupa'nın büyük ekonomik krizi ve yine aynı şekilde ABD'nin ve avro bölgesi merkezli olmak üzere bölgenin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önüne alırsak Türkiye'nin çok hassas bir dönemden güçlenerek çıkmakta olduğunu daha iyi anlarız. Dünya sarsılırken Türkiye kendini yeniliyor, gelişimini ve kalkınmasını artırıyor. Ülke olarak ciddi atılımlar yaptığımız dönemleri yaşadık ve bu süreci şimdi ustalıkla sürdürme çabasındayız. Bunda başarılı olacağımıza dair düşüncemi ve inancımı bir kez daha buradan sizlerle paylaşmak isterim. Elbette ki bunda Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve çok değerli bakanlarımızın başta olmak üzere ahengi ve ritmini bulmuş bir yönetim anlayışına sahip kadroların da ciddi bir katkısı bulunmaktadır.

Bu tarihî günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı ziyaretleri, Türkiye'nin uluslararası vizyon ve siyasal gücüne doğrudan katkı yapmaktadır. Hiç şüphesiz tüm bunlar çok önemlidir. Dinamik, tarafsız, yapıcı ve aktif bir cumhurbaşkanı, büyümekte ve gelişmekte olan bu Türkiye'nin bayrağını Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Hükûmetimiz, Meclisimiz daha ilerilere taşımaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız gerek siyasi hayatı gerekse akademik ve diğer ilişkilerinde de her zaman yapıcı ve uyumlu kişiliğiyle öne çıkan sorumluluk sahibi bir devlet adamıdır.

Ben bu vesileyle başta Cumhurbaşkanlığı bütçesi olmak üzere tüm devlet kurumlarımızın 2012 yılı bütçelerinin milletimiz ve devletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebi.