Konu:Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı İle Iğdır Milletvekili Sinan Oğan Ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; T.c Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Ve Özürlü Memur Seçme Sınavının İsminin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Tokat Milletvekili Reşat Doğru Ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Ve Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Ss 436
Yasama Yılı:3
Birleşim:97
Tarih:25/04/2013


KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI İLE IĞDIR MİLLETVEKİLİ SİNAN OĞAN VE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL'IN; T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN VE ÖZÜRLÜ MEMUR SEÇME SINAVININ İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ; TOKAT MİLLETVEKİLİ REŞAT DOĞRU VE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR'IN; ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE KOCAELİ MİLLETVEKİLİ HURŞİT GÜNEŞ'İN; BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ SS 436
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, engelli yurttaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi için devletimizin ve Meclisimizin bütün olanaklarının seferber edilmesi gerektiğine inanıyorum.

Bakana soruyorum: Oturduğu bina hangi holdingden kiralanmıştır, yıllık kaça kiralanmıştır?

Bir de 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Fatma Hanım bir dergi hazırlamış. Ön sözünde "Çanakkale Zaferi'nin çok kıymetli komutanlar tarafından kazanıldığı"nı diyor ama "Atatürk" kelimesini ağzına almıyor. Bu "Atatürk" kelimesini almak sizi çok mu rahatsız ediyor? Acaba Atatürk bu cumhuriyeti kurmasaydı siz şimdi hangi devletin vatandaşıydınız ve o makamda oturacak mıydınız? Eğer zaten otursaydınız hangi tarikat mensubu bir kitlenin bilmem kaçıncı hanımı durumuna düşerdiniz? Yani, bu Atatürk'ün getirdiği nimetleri inkâr etmeyin.(x) (AK PARTİ sıralarından "Utan ya!" sesleri)

Teşekkür ederim.(x) Bu ifadeye ilişkin açıklama 30/4/2013 tarihli 98'inci Birleşim tutanağının 3'üncü sayfasında "Geçen Tutanak Hakkında Konuşmalar" bölümünde yer almıştır.