Konu:Ak Parti Grubu Önerisi
Yasama Yılı:2
Birleşim:63
Tarih:08/02/2012


AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gayet açıktır efendim. Siyasi parti grupları Danışma Kurulunda kendi önerilerini getirirler, Danışma Kurulu öneriler üzerinde müzakere eder, müzakere sonucunda oy birliğiyle karar alabilir veya alamayabilir, bir mutabakat sağlayamayabilir. Danışma Kurulunun yapmış olduğu müzakereler sonucunda oy birliği ile karar alamadığı hâllerde siyasi parti grupları Danışma Kuruluna sunmuş oldukları önerilerini grup önerisi olarak Genel Kurula getirirler ve Genel Kurulun takdirine sunarlar. Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu, Danışma Kuruluna İç Tüzük değişiklik teklifinin görüşülmesi yönünde bir öneri getirdikten sonra, Genel Kurula bunun yanına başka bazı ilaveler yapmak suretiyle bir başka öneriyi sunamaz. Dolayısıyla, bu öneri 19'uncu maddeye aykırı olduğu için görüşülemez. Eğer, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu ısrar ediyorsa hakikaten, Danışma Kurulunun tutanaklarını okuyalım, ona göre karar verelim. Bu mümkün değil efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani "Önemli olan sözlü beyan değildir, yazılı beyandır." demek "Biz sözümüzde durmayız, siz bizi izleyin yani daha sonra ne yapacağımız belli olmaz." anlamındadır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, dün Danışma Kurulu önerisini birlikte oya sunduk.

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Bugün, bugün Sayın Elitaş? Dün dündür, bugün bugündür.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bugünü konuşuyoruz.