Konu:Oturum Başkanının Tutumu Hakkında
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:08/12/2011


OTURUM BAŞKANININ TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir anımı anlatarak söze başlamak istiyorum.

Bürokrasideyken bütçeyi izlemeye geliyorduk Maliye Bakanlığındaki görevim nedeniyle. Bir dönem sizde milletvekili olan, o dönem de milletvekili olan Sayın Ali Er böyle bir tabloda kürsüye çıktı. Bütçenin son konuşmasıydı lehinde söz istedi ama kendisi muhalefet partisinden. Ben de şaşırmıştım, Sayın Ali Er hem muhalefet partisinden hem de bütçenin lehinde konuşacak. Uzun uzun aleyhte konuştu, Sayın Başkan "Lütfen konuya gelin, lehinde konuşacaksınız." dedi. "Ya çok uğraştım ama bu bütçede lehte konuşacak hiçbir şey bulamadım." dedi.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Çok komik!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkan, yani tutumunuzun lehinde konuşmak isterdim ama maalesef konuşamayacağım. Maalesef konuşamayacağım. (AKP sıralarından gürültüler) Çünkü bakın, yerimden söz istesem bana vermeyecektiniz ama siz, şimdi "Terör deyince niye rahatsız oluyorsunuz?" cümlesini masum bir yere oturtamazsınız. Bunu geçtik. Sayın Muharrem İnce çıktı, söz aldı. Diyorsunuz ki: "Kavrayamamışsınız."

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Doğru.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, bunlar Başkanlık makamına yakışmıyor. Bunları size düzeltmenizi tavsiye ediyorum. Burayı germeye çıkmadım ama Sayın Başkan, bunu düzeltmenizi öneriyorum. Bu ortamda sükûneti sağlayabilmek için.

Sayın Adalet Bakanına da bir önerim var. Bir örnek vereceğim. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı yetki kanunlarının iptaline kadar bugüne kadar toplam sekiz yetki kanununun iptalinde oy kullanmış. İlk başta bir tanesini Anavatan Partisinin iktidar olduğu dönemde, "hayır" oyu vermiş; sonraki dönemlerde altı tane kanunun iptali yönünde oy kullanmış; şimdi bizim iptal talebimizin reddi yönünde oy kullanmış. Şimdi, sizin övündüğünüz yargı, yüksek yargı bu durumda Sayın Bakan.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.