Konu:ANKARA MİLLETVEKİLİ BÜLENT GEDİKLİ VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:08/12/2011


ANKARA MİLLETVEKİLİ BÜLENT GEDİKLİ VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Toleransınızı kötüye kullanmayacağımı peşinen ifade edeyim.

Değerli arkadaşlar, şu çok açık ve net olarak bilindiği hâlde, bu kürsüye çıkan iktidar partisi sözcüleri maalesef gerçeğe aykırı beyanda bulunmaya devam ediyorlar. Sayın Elitaş biraz önce bir cümle söyledi ama cümlelerin arkasında gizli bir tehdit de saklı. Yani "Biz Atatürk'e duyduğumuz saygıya binaen Atatürk'ün vasiyetine karışmıyoruz yoksa karışabiliriz ha!" diyor, öyle anlıyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, bu bir miras hukuku meselesidir, bir vasiyet meselesidir. Birisi, burada Atatürk mal varlığını vasiyet etmiş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Siyasi partiler ticaret yapamaz diyoruz, ticari kuruluşlara ortak olamaz diyoruz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "İş Bankası hisselerinin mülkiyetini Cumhuriyet Halk Partisine bırakıyorum, ama intifasını, yani buradan elde edilen kâr payını Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna bırakıyorum, vasiyet ediyorum." demiş. Yani siz şunu mu demek istiyorsunuz: "Biz gerekirse kanun çıkarırız, miras hukukuna müdahale ederiz, vasiyeti ortadan kaldırırız." Bu, bu demektir. Bir hukuk devletinde böyle bir düşünce olabilir mi? Bu hisselerin piyasa değeri sıfırdır arkadaşlar. Burada milyarlarca lira değer biçen kişiler çıkıyor, konuşuyor. Piyasa değeri sıfırdır. Kâr payı olmayan bir hisse senedine kim, ne kadar lira verecektir söyler misiniz?

BÜLENT GEDİKLİ (Ankara) - Hazineye devredin o zaman.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Buraya polemik yapmak için çıkmak için bile bir altyapı lazım, bir birikim, bir hazırlık lazım. Yani polemik yapılır, bu kürsüde polemiğin hakkını veren arkadaşlar vardır ama bir hazırlıkla çıkarlar. Hazırlıksız çıkarsanız polemik bile yapamazsınız.

Sekiz yaşındaki çocuklara da saygısızlık etmeyelim. Sekiz yaşındaki çocuk, her şeyi çok iyi değerlendiren bir çocuktur. Keşke büyükler o çocuk yanlarını muhafaza edebilseler, kaybetmeseler.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)