Konu:Ankara Milletvekili Bülent Gedikli’nin, Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:08/12/2011


ANKARA MİLLETVEKİLİ BÜLENT GEDİKLİ’NİN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki güzel cümleyle başlamak isterim: "Söz ola kese başı, söz ola kestire başı.", "Kim güzel söz söylerse kötü söz işitmez." Buradaki konuşma üslubu daima bir sonraki konuşmanın üslubunu belirler veya bir sonraki konuşmacıyı etkiler.

Sayın Gedikli'nin konuşmasına bir açıdan teşekkür ediyorum. İktidar partisi ancak bu kadar kötü bir konuşmacıyı buraya çıkarabilirdi ki muhalefet partileri puan kazansın. (CHP sıralarından alkışlar)

Bu açıdan teşekkür ediyorum, sağ olun ama birkaç şeyi düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Sayın Gedikli, herhâlde genel merkezde çokça kaldığından olacak, Parlamento gündemini izleyemediğinden olacak, ekonomi gündemini izleyemediğinden olacak ve kendi anlayışının gereği olarak her şeyi piyasayla ölçen bir anlayışla Cumhuriyet Halk Partisinin piyasa değerini ifade eden bir cümle söyledi.

Biz, cumhuriyetten beri ayakta olan partiyiz, bugün hâlâ varız. Siz, iki üç seçimdir varsınız, bir sonraki seçimde ne olacağınız belli değil. Sayın Başbakan hastalandı, sendeledi; birbirinize düştünüz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NUREDDİN NEBATİ (İstanbul) - O sizde olur, bizim öyle bir âdetimiz yoktur.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar, 28 Şubata gidiyorsunuz, darbelere gidiyorsunuz; Sayın Gedikli de buradaki konuşmasında 28 Şubata gitti "Neredeydiniz bize kapatma davası açılırken?" dedi. Ben bir soru sormak istiyorum: Dört yıl önce 27 Nisan e-Muhtırasını bir darbe olarak nitelediniz ve "Bunu yapanlar hesap verecek." dediniz ama siz, o Genelkurmay Başkanına Üstün Hizmet Madalyası verdiniz. Sizin, değerinizi biz bununla ölçüyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.