Konu:TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YENİ ZELANDA HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA HİZMETLERİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:06/12/2011


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YENİ ZELANDA HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA HİZMETLERİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yeni Zelanda Hükûmeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti arasında 4 Mart 2010 tarihinde imzalanan bu sözleşme ile kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yeni Zelanda ile Türkiye arasında doğrudan uçuş, olmazsa dolaylı uçuş imkânı sağlanacak.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Yeni Zelanda ile Türkiye arasında tarihî ilişkiler, biliyorsunuz, 1915 yılında, devlerin savaşı Çanakkale'de iki millet karşı karşıya geldi. Maalesef o zamanki "Anzaklar" diye adlandırılan orduda Yeni Zelanda birlikleri ve Avustralya birlikleri vardı. Bunlar ulus devlet olma yolunda kendi adlarına millî bir mücadele içerisine girmişlerdi. Ancak tabii bunlar İngiliz sömürüsüydü. Osmanlı İmparatorluğu'nun askerleri ile Anzaklar karşı karşıya geldiler Çanakkale Harbi'nde. Öyle bir savaştı ki bu savaşın eşiğinde, bir savaştan öte bir kardeşlik, bir dostluk ilişkisi ilk defa bu devlerin savaşında ortaya atıldı.

Tarihî süreç bu şekilde devam etti ve günümüze geldiğimizde, biliyorsunuz, Yeni Zelanda ile Türkiye arasındaki uçuş mesafesinin çok uzun olması hasebiyle uluslararası bu anlaşma, Chicago'da 1944 yılında imzalanan, üye devletlerin taraf olduğu ve? Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti de 4 Mart 2010 tarihinde Yeni Zelanda Hükûmetiyle bir araya gelerek bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme çerçevesinde, hava rekabetini olabildiğine geliştirmek, hava ticaretini geliştirmek ve hava uçuş güvenliğini sağlamak için bu sözleşme imzalandı.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ 3 Kasım 2002 yılında iktidara geldi. AK PARTİ Hükûmeti iktidara geldikten itibaren, içeride itibar, istikrar, dışarıda itibar, istikrar, siyasette istikrar sağlandı, ekonomik istikrar  sağlandı ve dış ticaret hacmimiz gelişti. İhracatımız 130 milyar doları aştı bugünün tarihi itibarıyla. Bütün bunlar uluslararası sözleşmelerle, dışarıdaki itibarımızın, ekonomik istikrarın sağlanmasıyla beraber gelişti.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; istikrarımızın devamını temenni ediyor, bu uluslararası anlaşmanın, sözleşmenin iki ülke halkına hayırlara vesile olmasını diliyor, tekrar yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Can.