Konu:Chp’ye Oy Veren Vatandaşa “hain” Dediği İddia Edilen Ak Parti İlçe Başkanı İle Haberin Yayımlandığı Gazete Hakkında Bir İşlem Yapılıp Yapılmayacağına İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:30
Tarih:07/12/2011


CHP’YE OY VEREN VATANDAŞA “HAİN” DEDİĞİ İDDİA EDİLEN AK PARTİ İLÇE BAŞKANI İLE HABERİN YAYIMLANDIĞI GAZETE HAKKINDA BİR İŞLEM YAPILIP YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce Sayın Milletvekilimiz Mevlüt Aslanoğlu'nun sözlerine karşılık bir hatırlatma yapmak istiyorum.

Aydınlık gazetesini basıyorsunuz, AKP'yi eleştiren milletvekili için fezleke düzenliyorsunuz, Oda TV'yi basıyorsunuz, gazeteci arkadaşlarımızı tutukluyorsunuz ama CHP'ye oy veren vatandaşa "Hain" diyen gazeteyi veya "hain" diyen ilçe başkanını eleştirmiyor, koruyorsunuz. Peki, bu gazete için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Ayrıca, Başbakan, dışarıda muayenehanesi olan bir profesöre üniversite hastanesinde ameliyat oldu. Üstelik, herhâlde olanaksızlıklar nedeniyle profesör kendi aletleriyle ameliyat etmek istedi. Üniversite hastanelerinin durumu malum. Başbakan?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

(CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaleli.