Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET METİNER'İN KONUŞMASINA CEVABEN, CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN HİÇBİR ZAMAN SURİYE'DEKİ KATLİAMI TASVİP ETMEDİĞİNE VE BAAS PARTİSİYLE ALAKASI OLMADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:63
Tarih:08/02/2012


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET METİNER'İN KONUŞMASINA CEVABEN, CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN HİÇBİR ZAMAN SURİYE'DEKİ KATLİAMI TASVİP ETMEDİĞİNE VE BAAS PARTİSİYLE ALAKASI OLMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Sayın Metiner'in ifadeleriyle ilgili bir açıklama getirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir zaman Suriye'deki katliamı, Suriye'deki vahşeti tasvip etmek durumunda değildir. Cumhuriyet Halk Partisinin Baas Partisiyle hiçbir alakası olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrat, özgürlükçü, demokratik bir partidir.

Suriye'de yapılan yanlış şudur: Suriye'de "Muhalefet" adı verilen ayaklanmayı Hükûmet bizzat kendisi de içine girmek suretiyle desteklemektedir ki bu yanlıştır. Hükûmetin yapması gereken, Suriye ve diğer komşularımızla olan iyi ilişkileri çerçevesinde Suriye'deki iç diyalogları işletmek, Suriye'deki sorunu çözmekti. Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda Türkiye'de bir uluslararası toplantı düzenlenmesi yolunda bir önerisi vardır. Bu öneri de gördüğümüz kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından da doğru karşılanmıştır. Bugün de Dışişleri Bakanı bu öneriden bahsediyordu kendi önerisi olarak ama bizim önerimizin çerçevesinde bahsediyordu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin Suriye'deki olaylarla ilgisi yok söylediklerinin. Komşularımızdaki olayların iç politika boyutunda?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korutürk.