Konu:Yapmış Olduğu Konuşmasında "manisa Belediyesi" Şeklindeki İfadesini Yanlışlıkla Kullandığına, Bu İfadenin Olmaması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:62
Tarih:07/02/2012


YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMASINDA "MANİSA BELEDİYESİ" ŞEKLİNDEKİ İFADESİNİ YANLIŞLIKLA KULLANDIĞINA, BU İFADENİN OLMAMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Biraz önceki konuşmamdaki bir cümlemde "Manisa Belediyesi" demiştim de, "Manisa Belediyesi"ni düzeltiyorum.

Biraz önceki konuşmamda belediyeleri sayarken "Manisa Belediyesi" demiştim. O kelimeyi yanlışlıkla kullanmışım. "Manisa Belediyesi"nin benim ifadem içinde olmaması lazım.

BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim. Teşekkür ederim.