Konu:TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YENİ ZELANDA HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA HİZMETLERİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:06/12/2011


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YENİ ZELANDA HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA HİZMETLERİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti ile Yeni Zelanda Hükûmeti arasında sivil havacılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve daha ileriye götürülmesini sağlayacak bu anlaşmayı olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum.

Türk sivil havacılık sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeler ve uçak filosundaki büyümeye paralel olarak, Türkiye'nin yurt dışı uçuş ağı da hızla gelişmektedir. Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla Türk sivil havacılığında başlatılan serbestleşme dönemiyle birlikte büyük bir atılım içerisine girmiş ve Türk sivil havacılığı dünyada gıpta edilen bir süratle büyümeye başlamıştır.

Sivil havacılıktaki 2002 yılından itibaren gerçekleşen büyümeleri dikkatlerinize sunmak istiyorum. Kısaca gelişmelere bakarsak, 2002'de 110 olan yolcu uçak sayısı bugün itibarıyla 350'ye, 2 noktadan 25 noktaya yapılan iç hat yolcu taşımacılığı 8,5 milyon yolcudan, bugün itibarıyla 6 hava yolu tarafından, 7 merkezden, yeni açılan Cengiz Topel Havaalanıyla birlikte 47 noktaya ve 2010 yılı sonu itibarıyla da 50,5 milyon iç hat yolcusuna ulaşmıştır.

Taşınan kargo miktarı da 2002'de 896 bin ton iken, 2010 sonu itibarıyla bu miktar 2 milyon ton üzerine çıkmıştır. Bu kargodaki yıldaki artış, geçen yıllara nispeten yüzde 10 artış göstermektedir.

Aynı hızlı gelişmeyi büyük bir mutlulukla dış hatlarda da görmekteyiz. 2002 yılında 2 hava yolu tarafından tek merkezden 60 noktaya yapılan dış hat uçuşları bugün itibarıyla 5 Türk tescilli hava yolu tarafından 174 noktaya yapılmaktadır.

Dış hat yolcu sayısı da bu dönemde 2 kat civarında artarak 75 milyondan 52 milyona çıkmıştır. Bu gelişmelerin 2011 yılı itibarıyla da sürdüğünü görmek sevindiricidir.

Bununla birlikte biraz da Ağrı Havaalanıyla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Ağrı'yla ilgili 2001'de 8.538 olan yolcu sayısı 2008'de 60.360'a ulaşmıştır. 2011 yılında şu ana kadar toplam 75.826 kişiye ulaşmıştır.

Ağrı ilimize Anadolujet ve Türk Hava Yolları tarafından Ankara ve İstanbul'dan haftada toplam on iki sefer yapılmaktadır.

Bununla birlikte Ağrı merkeze yine yapılan bazı hususları sizlere arz etmek istiyorum.

Özellikle Sayın Sağlık Bakanımız da buradayken, ben kendilerine bu konuda çok teşekkürüm, ilimiz adına da müteşekkirim. Bizim -hem Adalet Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı- Ağrı, tabii yıllardan beri ilk kez bir adli tıbba kavuştu. Dolayısıyla, bizim şimdiye kadar ki Ağrı merkezde veya ilçelerde olan cenazelerimiz ta buradan Trabzon'a kadar gidiyordu ama bundan sonra, 13/10/2011 tarihinde yapılan kura çekimiyle birlikte -Ağrı'da bir adli tıp bürosu kurulmuş olup- doktorumuz da önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacak. Ben burada tekrar teşekkürlerimi Sayın Bakanımıza arz etmek istiyorum.

Ayrıca bir teşekkür de Patnos Devlet Hastanesi için. Hastanemiz de 150 yataklı olarak açıldı. Hakikaten, birinci sınıf konumunda olan bir hastane. Ben burada kendilerine müteşekkirim.

Yine, bir teşekkürümü burada Sayın Başbakanımıza iletmek istiyorum. Bizim Kağızman Caddemiz vardı. 98'den beri sıkıntılı olan bir yerimizdi. Sayın Başbakanımızın da talimatıyla Kağızman Caddesi'nin kamulaştırması yapıldı. İnşallah önümüzdeki 2012 yılında da oranın yıkılması başlayacak ve Ağrı farklı bir suhulete gitmiş olacak.

Yine, bizim Ağrı merkezde TOKİ kentsel dönüşümümüz vardı ki Sayın Bakanım da burada, yeni bakanımız olduklarından dolayı inşallah bundan sonra Ağrı'da çok daha fazla bir kentsel dönüşüm olur. Ben bu kentsel dönüşümden dolayı Sayın Başbakanımıza ve Sayın Bakanımıza çok müteşekkirim ama bunun aynı şekilde diğer ilçelerimize de yansıması hususunda, kendilerinden de burada rica ediyorum.

Yine, bizim özellikle Ağrı merkezde İbrahim Çeçen Üniversitemiz var. Tabii Ağrı merkezdeki özellikle, birçok iş adamımız var, ben hassaten İbrahim Bey'e burada çok teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle Patnos merkezde -biz onun kararını da çıkardık- bir tane dört yıllık ve bir tane de iki yıllık yüksekokul olmak üzere 2012 yılları arasında buranın kampüsünün de yapılması hususunda biz gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Onun için de Patnos'a güzel bir yatırım getireceğiz.

Ben bu vesileyle anlaşmanın hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.