Konu:6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:62
Tarih:07/02/2012


6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Efendim, Bülent Bey'in, son emekli maaşıyla beraber maaşı herhâlde 4 bin civarından 12 milyara artırıldı, kendisi bu konuda idare mahkemesine veya Danıştaya dava açmış mıdır? Açmışsa bu emekli farkı kaç lira alacaktır? Onu da halkın öğrenmesi lazım.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.