Konu:6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:62
Tarih:07/02/2012


6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Efendim, bazı belediyeler ihalelerden damga vergisini kesiyorlar, ihale karar harçlarını alıyorlar, bir de birden fazla yıla sâri inşaatlarda da Gelir Vergisi Kanunu'na göre tevkifat yapıyorlar. Şimdi, 6111 sayılı Kanun'un geçici 17'nci maddesine göre Ankara Belediyesinin, İzmit Belediyesinin, İstanbul Belediyesinin ve Manisa Belediyesinin bu Kanun'a göre tahsil ettiği damga vergisi, vergi tevkifatı ve ihale karar harçlarının terkin edilen miktarı nelerdir? Bu Kanun'un? Terkinden sonra da bunlar tahsil etmişler midir?

Bülent Bey orada oturuyor. Bülent Bey Manisa Milletvekiliyken oradaki bir Sümerbank arazisini 3 milyon 750 bin liraya sattılar. Sonradan bunun üçte 1 hissesini o alan Manisa grubu bunu 46 milyon dolara sattı. Şimdi, Bülent Bey'in bu satıştan haberi var mıdır, bir katkısı var mıdır? Yoksa, neden bu ihaleyi engellemedi, devleti bu kadar zarara soktu?

Bir de son, emekli maaşlarıyla ilgili?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Niye kestin Sayın Başkan, sürem dolmadı daha?

BAŞKAN - Süreniz doldu efendim, süreniz doldu. Tekrar söz isterseniz veririm.