Konu:DOĞU VE GÜNEYDOĞUDAKİ KÖY YOLLARININ KAPALI OLMASI NEDENİYLE VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:62
Tarih:07/02/2012


DOĞU VE GÜNEYDOĞUDAKİ KÖY YOLLARININ KAPALI OLMASI NEDENİYLE VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu sene çok olağanüstü bir durum var. Doğu, güneydoğuda bütün köylerde köy yolları kapalı, özellikle Tunceli'de her gün köy yollarının kapalı olduğuna dair yüzlerce telefon alıyorum. Bu arada, yaşlı insanlar, yolları kapalı, köyde, doktora yetişemiyorlar. Lütfen, bu Hükûmete? Zamanında, ben Maliye Bakanına dedim ki: "Bu sene bizim oralara biraz yakıt parasını gönder." Birçok köyde yakıt parası bitmiş. Yani böyle 1 trilyon lirayla uçak tutup da yurt dışında gezeceğinize bu milletin önce acil ihtiyaçlarını şey edin. Tunceli ilinde, haber aldığıma göre, doğru dürüst yakıt parası yok. Dolayısıyla, araçlar çalışmıyor. Köy yollarının hepsi, aşağı yukarı büyük bir kesimi kapalı, kara yolları da böyle. Yollarda kalan çok insan var. Köylerde hastalara?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.