Konu:CHP GRUBUNUN, ADANA MİLLETVEKİLİ TURGAY DEVELİ VE 20 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN TBMM ÇALIŞMALARININ MECLİS TV'DE ON İKİ SAAT İLE SINIRLANDIRILMASININ ARAŞTIRILARAK ÇALIŞMALARIN TÜMÜNÜN MECLİS TV'DE İZLENMESİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA 1/4/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 24 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:96
Tarih:24/04/2013


CHP GRUBUNUN, ADANA MİLLETVEKİLİ TURGAY DEVELİ VE 20 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN TBMM ÇALIŞMALARININ MECLİS TV'DE ON İKİ SAAT İLE SINIRLANDIRILMASININ ARAŞTIRILARAK ÇALIŞMALARIN TÜMÜNÜN MECLİS TV'DE İZLENMESİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA 1/4/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 24 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, Meclis TV yayınlarının hukuki dayanağı nedir, temeli nedir, sebebi nedir, mevzuattaki karşılığı nedir, buna bakmamız gerekiyor.

3/1/1995 tarihli bir protokol var, bu protokol hukuki dayanağını teşkil ediyor. Bu protokolün, dönemin TRT Genel Müdürü Profesör Doktor Tayfun Akgüner ile dönemin Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk arasında imzalanan 3/1/1995 tarihli protokolün 2'nci maddesini buradan okuyorum: "Madde 2- TRT, üçüncü televizyon programında Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı günlerinde haftada üç gün 14.00 ile 19.00 saatleri arasında bir yayın süresini, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinin kamuoyuna yansıtılması amacıyla TBMM Başkanlığına tahsis etmiştir." Yani burada tamamen bir keyfîlikten, takdirden bahsediliyor ama olayın böyle olmadığı anlaşılıyor çünkü hukuki dayanağa, mevzuata baktığımızda Meclis TV yayınlarının bu protokole dayandığını görüyoruz.

TURGAY DEVELİ (Adana) - Ortada protokol yok, protokol!

RAMAZAN CAN (Devamla) - Diğer taraftan, bir grup başkan vekili, AK PARTİ grup başkan vekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ya da Barış ve Demokrasi Partisinin grup başkan vekili şu an, basın bölümünde, en önemli saat olan saat 11.30'da bir basın toplantısı yapmak istese temmuz ayına kadar bu toplantıyı yapamayacak. AK PARTİ grup başkan vekilleri genelde grup toplantı salonunu kullanıyor, başka bir alanı kullanıyor, basın toplantısını burada yapıyor ama hasbelkader, diğer muhalefet partisi grup başkan vekilleri bu saatlerde toplantı yapamayacak. Sebebi nedir diye sorarsanız, sebebi, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinden Sayın Özcan Yeniçeri temmuz ayına kadar bu saati, bu toplantı salonunu tamamen kendisine tahsis etmiş vaziyette.(x)

OKTAY VURAL (İzmir) - 11.00'de yapın.

RAMAZAN CAN (Devamla) - "Bir hakkın sırf gayri ısrar eden suistimalini kanun himaye etmez. Kanun, lafzıyla ve ruhuyla temas ettiği bütün meselelerde meridir. Hüsnüniyet şart kılınan hâllerde asıl olan onun vücududur." diyor ya Medeni Kanun, bu, tamamen Medeni Kanun'un bu maddelerine? Kanunu istismar etmekten başka bir niyet taşımamaktadır, hakkın kötüye kullanımıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis TV yayınlarında AK PARTİ'nin bunu kısıtladığından bahsediliyor. Şu an, İnternet'ten bu yayınlara herkes ulaşabilmektedir. Yine, Meclis Genel Sekreterliğinden aldığımız bilgi muvacehesinde, bir hafta içerisinde bütün vatandaşlarımız cep telefonundan sınırsız olarak, Meclisin çalıştığı saatler itibarıyla, bu yayını izleme hakkına kavuşacaklardır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis TV'nin çalışmalarıyla ilgili kısaca bir bilgi vermek gerekir ise, örnek olarak, Kasım 2012'de haberler babında AK PARTİ 39 dakika 15 saniye, Cumhuriyet Halk Partisi 1 saat 17 dakika, Milliyetçi Hareket Partisi 54 dakika, Barış ve Demokrasi Partisi 50 dakika; oranlara geldiğimizde, AK PARTİ yüzde 7, diğerleri yani muhalefet yüzde 32, komisyon yüzde 32, genel 12, Başkan yüzde 17 şeklinde.

Bir de ocak ayıyla ilgili bilgi verebilirim. Ocak ayında toplamda, AK PARTİ 1 saat 14 dakika, Cumhuriyet Halk Partisi 50 dakika, Milliyetçi Hareket Partisi 1 saat 3 dakika, Barış ve Demokrasi Partisi 32 dakika; toplamda, yüzde olarak, AK PARTİ yüzde 20, muhalefet toplamda yüzde 38. Buradan göz önüne aldığımızda, muhalefet ve iktidar arasında da -belki tartışmalara neden olabilir, tartışmalara neden olsa da- AK PARTİ'nin aleyhine bir durum gözlemleniyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi -Devlet Demiryolları kanunu yarım kalmıştır, Devlet Demiryolları kanununu kamuoyu yakinen izlemektedir, beklemektedir- gündem uzatmaya matuftur. Bu nedenle, grup önerisinin aleyhinde oy vereceğimizi beyan ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)(x) Bu ifadeye ilişkin açıklama 25/4/2013 tarihli 97'nci Birleşim Tutanağı'nın 36'ncı sayfasında "Geçen Tutanak Hakkında Konuşmalar" bölümünde yer almıştır.