Konu:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:26
Tarih:30/11/2011


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tüm meslek grubu ve sektörlerde küçüğü yok eden, büyüğü tercih eden ve büyüten AKP politikaları, devlete gelince küçültmekten yanadır. İş güvencesi, güvenliği ve adaleti sağlamayan anlayış Meclis çalışanları için de geçerlidir. Bu anlayışla çalışanlar birbirlerine düşman mı edilmek istenmektedir? Burada var olan sömürüdür, devlet eliyle zulümdür, insanca ve hakça değildir. Emek tekrar değerine kavuşturularak 4/C statüsünün kaldırılmasına Meclisten başlanması Meclisin itibarını kurtarmaz mı?

Teşekkür ederim.