Konu:Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün; Avukatlık Kanunu İle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin Ve Çankırı Milletvekili İdris Şahin İle 8 Milletvekilinin; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Ve 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Ss444
Yasama Yılı:3
Birleşim:93
Tarih:17/04/2013


HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN; AVUKATLIK KANUNU İLE HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, SİVAS MİLLETVEKİLİ HİLMİ BİLGİN VE ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN İLE 8 MİLLETVEKİLİNİN; 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU, HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, ERZURUM MİLLETVEKİLİ OKTAY ÖZTÜRK'ÜN; HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ SS444
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, konu açıldığı için ben de ifade etme ihtiyacı duydum.

Sayın Nur Serter kürsüden konuşurken iktidar partisi sıralarından çok yoğun bir laf atma ve bir uğultu sesi geldi. Ben size birkaç kez uyarı yönünde talepte bulundum ama siz çok usulen -yani ben söylemiş olduğum için- yani sesiniz zor duyulacak şekilde bir uyarı yaptınız Sayın Başkan. Bizim sizden beklediğimiz, o makamdan beklediğimiz, bu kürsüde konuşan hangi partiden olursa olsun eğer kendisine olağanın ötesinde, onun sesini duyuramayacağı ölçüde bir laf atma, bir sataşma yaşanıyorsa, bir uğultu var ise ona müdahale etmenizdir efendim. Bunu bekliyoruz sizden.

Teşekkür ederim.