Konu:İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI’NIN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:93
Tarih:17/04/2013


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI’NIN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu cumhuriyeti millet kurdu. (AK PARTİ sıralarından "evet" sesleri) Bu cumhuriyeti milletin içinden çıkan kadroların öncülüğünde millet kurdu. Cumhuriyetin 100'üncü yılına doğru gidiyoruz. Bu yıl 90'ıncı yılını inşallah kutlayacağız. Ama cumhuriyetin 100'üncü yılına giderken 100'üncü yılda cumhuriyeti tasfiye etmek isteyen bir anlayış bugün Hükûmette. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; AK PARTI sıralarından gürültüler) Cumhuriyetin 100'üncü yılında cumhuriyetten intikam almak üzere yola çıkmış olan bir kadroyu bu millet 100'üncü yıla varmadan tarihin çöp sepetine atacaktır. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTI sıralarından gürültüler) Sizin, cumhuriyetle hesaplaşma iddiasını açık açık ortaya koyan bir Başbakanınız var.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yok öyle bir şey.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin, cumhuriyetle hesaplaşma iddiası olan bir bürokratınızı, Sayın Başbakan, getirdi, önce Başbakanlık Müsteşarı yaptı, sonra Millî Eğitim Bakanı yaptı, bu Parlamentoda, o Millî Eğitim Bakanlığı yapan kişiye bu kürsülerden cumhuriyet düşmanı suçlaması yöneltildi. Bakın, tutanaklarda vardır. Ama o kişi cesaret edip de dava açamadı, korktu. Neden?

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Ciddiye alınmamış olmasın.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Ciddiye almamışlardır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Çünkü herhangi bir şekilde dava açmış olsaydı cumhuriyet düşmanlığı tescil edilmiş olacaktı. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Evet, siz koşar adımlarla felakete doğru gidiyorsunuz. Milleti de bu felakete ortak etmek istiyorsunuz ama millet sizi çöp sepetine atacaktır, buna az kaldı. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTI sıralarından gürültüler)

Hepinize saygılar sunuyorum.

(AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)