Konu:ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN’İN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ TÜMÜ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:92
Tarih:16/04/2013


ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN’İN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ TÜMÜ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan, AKP'nin her girdiği seçimde aldığı oyu artırdığını söyleyerek, çoğunluk kavramı üzerinden, oy kavramı üzerinden bir meşruiyet tanımı getiren bir anlayışı ortaya koymuştur.

Modern demokrasilerde demokratik temsilin, demokrasinin, hükûmetlerin meşruiyeti çoğunluk kavramı üzerine oturtulmaz, sadece bu yeterli değildir. Çoğunluk önemli bir unsurdur ama o hükûmetler, o yönetimler doğru ve adil işler yaptığı ölçüde meşrudurlar.

12 Eylül 80 darbesinden sonra kabul edilen 82 Anayasası'nın da arkasında yüzde 93'lük bir halk desteği vardı ama o Anayasa meşru değildi. Neden? Çünkü darbe üzerine, serbest olmayan, özgürlüklerin olmadığı bir ortam içerisinde kabul edilmişti, meşru değildi.

Siz, girdiğiniz her seçimde aldığınız oyu artırdığınız doğru ama oyunuzu artırdıkça meşruiyetten uzaklaştınız, otoriter bir rejime doğru Türkiye'yi götürmeye başladınız.

Şimdi, Türkiye'de pankart açarak "Parasız eğitim istiyoruz." diyen gençleri, mahkemelerde, terör örgütü üyesi olarak yargılanmaktır. Sayın Bakan, bu, sizin Adalet Bakanı koltuğunda oturduğunuz Türkiye'de olmaktadır.

Sayın Başbakan caddelerden geçerken otobüs duraklarında onu kınamak üzere el işareti yapan gençlerin cezası, hemen karakollara çekilip oradan mahkemelere sevk edilmektir. Bu, sizin Adalet Bakanı olduğunuz, bu Hükûmetin olduğu Türkiye'de yapılmaktadır, gerçekleşmektedir.

Diktatörlerin gerçekte hiçbir gücü yoktur, yani darbelerle gelen diktatörlerin, arkasında halk desteği yoktur. Asıl tehlikeli olan, diktatörden daha tehlikeli olan, arkasındaki halk desteğine güvenerek her dediğini yaptırmaya çalışan insanlardır. Diktatörler devrilir gider ama arkasındaki halk desteğine güvenerek tek adam olmaya doğru gidenler bir süre iktidarda kalırlar ama onlar da er veya geç gideceklerdir, Türkiye bunu görecektir. (CHP sıralarından alkışlar)