Konu:Cumhurbaşkanı Seçimine Ve Üniversite Öğrencilerinin Yurt Sorununa İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:4
Tarih:06/10/2011


CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YURT SORUNUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin kanunu hemen kabul etmesi lazım ve 2012'de Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması lazım, aksi takdirde önümüzdeki ekimde, Abdullah Gül gelip burada konuşamaz.

Bugün üniversitelerde binlerce yurt boş olduğu hâlde, maalesef, on binlerce üniversite genci sokakta kalmıştır. İlle gideceksiniz genel müdürden, kontenjandan yer alacaksınız, gidip üniversitedeki öğrenciye yer bulacaksınız. Bu bir zulümdür. Meclisimizin buna el koyması lazım. Bugün üniversiteye başlayıp da hâlâ sokaklarda yaşayan on binlerce gencimiz var. Her gün bize birçok insan telefon ediyor, birçok insan yurtta yer bulmadığı için üniversite kaydını donduruyor, aileler üniversitedeki çocuklarını alıyor. Meclisimizin buna çare bulmasını diliyorum.

Saygılar sunuyorum efendim.