Konu:Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:84
Tarih:28/03/2012


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Toplumun hiçbir kesimine danışmadan, grup başkan vekillerinizin teklifiyle getirilen bu proje, Parti Programı'nızın, Hükûmet Programı'nızın, Seçim Bildirgenizin hangisinde vardır? Kaç kez bu konuda, kimlerden görüş alınmıştır? Şimdi tepkilerini dile getirmek isteyen sivil toplum örgütlerine niye engeller getiriyorsunuz? Diğer şehirlerden Ankara'ya gelmek isteyenler niye İçişleri Bakanlığı genelgesiyle durduruluyor? Bu projeyi insanlara "Avrupa Birliği zorunluluğu" diye mi anlatıp inandırmaya çalışıyorsunuz?

Teşekkür ederim.