Konu:ANKARA MİLLETVEKİLİ EMRULLAH İŞLER’İN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:92
Tarih:16/04/2013


ANKARA MİLLETVEKİLİ EMRULLAH İŞLER’İN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşan ve kariyerinde ilahiyat profesörlüğü olan bir kişinin burada, böyle bir haftaya, Hazreti Peygamberi andığımız bir güne uygun olmayan bir konuşmasını hayretle ve üzüntüyle izledim.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Konuşmacınıza cevap verdi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bir ilahiyat profesörünün gerçeklere aykırı bir şekilde polemik yapmasını milletimize havale ediyorum, milletimiz o değerlendirmeyi yapacaktır.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sizin konuşmacınıza cevap verdi. Ayıptır ya!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bizim ilahiyat profesörlerinden beklediğimiz başka şeylerdi. Demek ki o, ilahiyat profesörlüğünü başka bir şeye tahvil ediyor.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Özkes'in konuşması bugünün muhabbetine uygun mu?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ben size sadece bir örnek vereceğim ve konuşmamı onunla bitireceğim. Dinimize göre insan eşrefi mahlukattır, yani bu dünyadaki, bu âlemdeki varlıkların en yücesidir ve bütün varlıklar onun emrine verilmiştir. Eşrefi mahlukat olma özelliği insana dünyayı güzelleştirme sorumluluğunu yükler. Dünyayı güzelleştirme sorumluluğunun bilincinde olanlar güzellikte yarışa kalkarlar, bu kürsüyü güzellik için kullanırlar ama öyle anlıyorum ki, eşrefi mahlukat olma özelliğinin bilincinde olmayan ilahiyatçılar bu kürsüyü başka bir amaçla da kullanabiliyorlar.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Özkes, size söylüyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Size bir örnek vereceğim: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde, bizim tarihimizde hiçbir başbakanın, hiçbir İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının aklına gelmeyen bir şeyi siz yaptınız, rant uğruna. Rant uğruna, İstanbul'un siluetini süsleyen Süleymaniye, Sultan Ahmet camilerinin ortasına gökdelenleri diktiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Allah'a yükselmenin sembolü olan camilerin, minarelerin arasına ranta doğru yükselen gökdelenleri koydunuz. Bunu siz kendi din anlayışınızla nasıl bağdaştırdığınızı bir açıklayın da anlayalım. (CHP sıralarından alkışlar)