Konu:Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:11
Tarih:15/07/2011


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK'İN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, siyasette bir kişiye, politikacıya "Yalan söylüyor." denmiyor. Bu, nezaket kurallarına aykırı. Onun yerine, konuşan kişiye yönelik olarak "Doğru söylemiyor." deniliyor. Evet, Sayın Bakan doğruyu söylemiyor. (CHP sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Hamzaçebi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Bakan doğruyu söylemiyor. Arzu ediyorsa buraya gelsin, burada konuşabiliriz. Sayın Canikli bunun tanığıdır. Sayın Canikli, Sayın Bakana nezaketen buraya çıkıp bir şey söyleme şansına sahip değil.

Sayın Bakan bana geldi, burada Hükûmetin güven oylaması günüydü sanıyorum, bu tasarının veya teklifin yasalaşmasına ilişkin destek rica etti. Ben, herhangi bir şekilde böyle bir söz vermedim, gerçekle ilgisi yok. Bu söz vermememin nedeni, bu teklifin içeriğiyle ilgili değil. İçeriğiyle ilgili görüşleri arkadaşlarımız burada anlatıyorlar. Bir iki gün önce Adalet ve Kalkınma Partisiyle Cumhuriyet Halk Partisi bir protokol imzalamış, bir mutabakat metni kamuoyuna duyurulmuş ve ondan bir gün sonra Sayın Başbakan bu mutabakat metnini bir kenara atan bir konuşma yapmış, hemen onun ertesinde böyle bir talep, doğrusu, iki partinin bir araya gelmesinin önünde bir engeldi. Sayın Canikli'ye bunu ifade ettim yani tasarının içeriğiyle ilgisi olmaksızın usul açısından bu desteği veremeyeceğimizi ifade ettim ama Sayın Bakan ona rağmen burada çıkıp bunun aksini ifade edebiliyor, üzüntü duyuyorum.

İşsizlik Fonu'yla ilgili olarak da Sayın Bakan doğruyu söylemiyor. Bakın, 2009 yılı Türkiye tarihinin en büyük işsizliğinin yaşandığı yıldır. Fon'un 5,5 milyar lira faiz geliri vardır, buradan sigorta gideri olarak ödenen 1,1 milyar TL'dir sadece, diğer gelirleri saymıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)