Konu:Sarp Sınır Kapısı’nda 12 Kişinin İş Akitlerine Son Verilmesine Ve İlgili Bakanın Bu Duruma El Koymasını Dilediğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:92
Tarih:16/04/2013


SARP SINIR KAPISI’NDA 12 KİŞİNİN İŞ AKİTLERİNE SON VERİLMESİNE VE İLGİLİ BAKANIN BU DURUMA EL KOYMASINI DİLEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bilindiği üzere, kuzeydoğu sınır komşumuz olan Gürcistan sınırında Sarp Sınır Kapımızda herhangi bir şekilde pasaport uygulaması yoktur, kimlikle geçiş uygulaması yapılmaktadır. Kimlikle geçişte daha önceden 1 lira uygulaması yapılmaktaydı ama bugün itibarıyla, yeni tarih itibarıyla 15 lira verilerek karşı tarafa geçilmektedir. Artvin Valiliği bünyesinde 12 kişi burada çalışmaktadır, 12 kişiye asgari ücret verilmektedir. Buradaki fiyat politikası değiştikten sonra, daha doğrusu, 1 liralık miktar 15 liraya çıkarıldıktan sonra, ne yazık ki, bu 12 kişi işten çıkarılmış, 12 aile ileri derecede mağdur edilmiştir. Bu nedenle, Valilik nezdinde yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştır. Sarp Sınır Kapısı'nda daha önce çalışan, kimlikli geçiş uygulaması nedeniyle iş akitlerine son verilen bu 12 kişinin bir an önce iş akitlerinin yenilenmesi ve işlerine başlatılması hem ailelerin mağduriyetini önleyecek hem de bir sosyal yarayı ortadan kaldıracaktır. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinin duyarlı olmasını ve ilgili bakanın olaya el koymasını diliyor, teşekkür ediyorum.