Konu:Özel Güvenlik Şirketlerinin Yabancı Şirketler Tarafından Satın Alınmasının Ülke Güvenliği Açısından Sorun Teşkil Edebileceğine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:84
Tarih:28/03/2012


ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNİN YABANCI ŞİRKETLER TARAFINDAN SATIN ALINMASININ ÜLKE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SORUN TEŞKİL EDEBİLECEĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkanım, özel güvenlik şirketlerinin, Türkiye'de olan şirketlerin Avrupa'dan daha çok olduğu ifade edildi. Evet, doğru, Türklerin kurmuş olduğu bu şirketleri yabancı şirketler para vererek satın aldılar. Ankara Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası, TOBB, hatta AKP Genel Merkezi dahi DAK Güvenlik Şirketi tarafından korunurken daha sonra Securitas isimli yabancı şirkete satıldı. Bu şirketlere, gümrükler, limanlar gibi hudutlarımızı bir noktada bunlara bırakmış durumdayız. Ülkenin güvenliği açısından buna mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. 17 milyon liraya kurulan şirketi 170, 180, 200 milyon dolar vererek satın alan bu şirketler niçin buraları satın almaktadırlar? Bizim hafızamıza, gizli kaynaklarımıza, bilgi kaynaklarımıza erişmek için girdikleri gerçeğine herkesin dikkatini çekmek istiyor, teşekkür ediyorum.