Konu:TBMM GENEL KURULU GÖRÜŞMELERİNİN MECLİS TV'DEN NAKLEN YAYINLANMAMASINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:1
Birleşim:11
Tarih:15/07/2011


TBMM GENEL KURULU GÖRÜŞMELERİNİN MECLİS TV'DEN NAKLEN YAYINLANMAMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi 24'üncü Dönemine başladığı günden bugüne kadar TRT veya Meclis TV Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerini yayınlamamaktadır ancak güven oylamasında Sayın Başbakanın konuşmasını TRT yayınlamıştır. Benim yaptığım araştırmada bana söylenen, yetkililerin de ifade ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin TRT'yle henüz bir anlaşmaya varmamış olması nedeniyle bu yayınların yapılmadığıdır. Eğer bu doğruysa Sayın Başbakanın güven oylaması günü yapmış olduğu konuşmanın verilmemiş olması gerekirdi. Sayın Başbakanın konuşması verilirken bugünkü bu konuşmalar, bu görüşmeler neden verilmemiştir? Bir çifte standart söz konusudur, TRT'nin politikleşmesi, siyasileşmesi söz konusudur. Bu şaşırtıcı değildir, TRT'nin Hükûmetin emrinde bir kurum olarak çalıştığını yıllardır biliyoruz ancak mademki Sayın Başbakanın güven oylaması günü konuşmasını buradan verme ihtiyacı duymuştur, aynı TRT bu olağanüstü günü yayınlama hassasiyetini de göstermeliydi.

Ben Meclis Başkanlığını ve TRT'yi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına göreve davet ediyorum, bu görüşmeleri yayınlamaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)