Konu:ÇORUM MİLLETVEKİLİ SALİM USLU'NUN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:1
Birleşim:11
Tarih:15/07/2011


ÇORUM MİLLETVEKİLİ SALİM USLU'NUN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce burada söz alan ve konuşan Sayın Konuşmacı, öyle anlaşılıyor ki milletvekili seçilmesinin ödülü olarak burada iktidar partisinin, mensubu olduğu partinin hoşuna gidecek şeyleri abartılı bir şekilde ifade etmeye çalışıyor, pembe tablolar sunuyor, olmamış şeyleri olmuş gibi gösteriyor.

Anayasa değişikliklerinde, Cumhuriyet Halk Partisi, 26 maddelik Anayasa değişikliğinin 24 maddesine olumlu görüş ifade eden ve bu 24 maddenin diğer 2 maddeden ayrılması hâlinde buna "evet" oyu vereceğini ifade eden bir partidir. 24 madde içerisinde ayrıca sorunlar vardır, onu ayrıca konuşabilirdik ama iktidar partisinin olumsuz tutumu nedeniyle bu gerçekleşmemiştir. Kabul edilen Anayasa değişikliklerinin bir maddesiyle, işten atılan bir kamu görevlisi hakkında mensubu olduğu sendika dava açma hakkına daha önceden sahipken bu Anayasa değişikliğiyle, Sayın Konuşmacının savunduğu Anayasa değişikliğiyle bu hak ortadan kaldırılmıştır sayın eski sendika başkanına, yeni milletvekiline bunu hatırlatırım. "İşsizlik sigortası ilk defa AK PARTİ hükûmetleri döneminde uygulanmıştır, uygulamaya konulmuştur." diyerek gerçek olmayan, hayalî bir şeyi ifade etmiştir. Müdahaleler üzerine buradan gerçeği kabul etmek zorunda kalmıştır. Herhâlde Sayın Konuşmacı, karşısında bu konuları bilen bir milletvekili veya milletvekilleri grubunun, siyasi partilerin olduğunun farkında değil.

Yine Sayın Konuşmacı, başka şeyler de söyledi, "İşsizlik oranı 9,3'lere indi." İşsizlik oranını yüzde 10,3'te devraldınız, 2010 sonu itibarıyla bu oran 11,3'tür. Siz ilgili kıyaslayacağınız dönemleri karıştırmayın. Bu dönemi kıyaslıyorsanız bu dönemi 2002'deki aynı dönemle kıyaslayacaksınız, ekonomideki kural budur. Ve size şunu söylemek, o Konuşmacıya şunu hatırlatmak isterim: İşsizlik sigortasını ilk defa siz, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri amacı dışında kullanmıştır. O fonun paralarını almıştır, o paraları geriye ödememiştir, ödemeyecektir. İşsizlik sigortasının iki aylık faiz geliriyle bütün işsizlik sigortasının giderlerini yani işsizlere para ödemeye kalkmıştır, onunla yetinmiştir, kalanı başka yerlerde kullanmıştır, bunu da sizlerin takdirine sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)