Konu:DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN 13 ASKERİMİZE İLİŞKİN
Yasama Yılı:1
Birleşim:11
Tarih:15/07/2011


DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN 13 ASKERİMİZE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, böylesi hassas bir günde Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşlerimizi biraz önce grubumuz adına kürsüden ifade ettim. Terörün birlik ve beraberlikle aşılması gerektiği yönünde kanaatimizi ifade ettim. Hükümet adına Sayın İçişleri Bakanı kürsüye çıktı.

OKTAY VURAL (İzmir) - Eski İçişleri Bakanı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Eski İçişleri Bakanı, şimdi Sayın Başbakan Yardımcısı.

Sayın Başbakan Yardımcısının cümlelerini mutlulukla dinleyemedim, üzüntüyle izledim. Sayın Başbakan Yardımcısı, böylesi hassas ve önemli bir günde Hükûmetin terör konusundaki kararlılığını vurgulamak veya bunların birtakım açılımlarını, ipuçlarını vermek yerine, muhalefet partilerini eleştiren bir tavır sergiledi. Şu bir gerçek: Terör tabii ki askerî müdahaleyle, askerî operasyonlarla tek başına çözümlenecek bir konu değildir ama bu demek değildir ki Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede görev almayacak. Gerçek olan şudur: Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede, motivasyon yönünden Hükûmetin gerekli desteğini bugüne kadar alamamıştır. Bunu Sayın Genel Başkanımız bugün ifade ettiler, ben sabahki basın toplantısında ifade ettim. Sayın Bakan buradan mesaj alıp bunu değerlendireceği yerde, gelip Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Cumhuriyet Halk Partisini eleştiren bir üslup kullandı. Doğrusu, bunu hükûmet etme anlayışına yakıştıramıyorum, doğru bulmuyorum. Gün, Hükûmetin oturup bu konuyla ilgili çözüm üretme günüdür. "Kürt sorunu yoktur." demekle siz bu sorunu, terör sorununu çözmüş olamazsınız.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)