Konu:AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
Yasama Yılı:1
Birleşim:10
Tarih:14/07/2011


AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Danışma Kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamadığından grup önerisi oluşmuştur. Grubumuzun önerisinin lehinde söz aldım.

Grup önerimizde Genel Kurulun yarın, 15 Temmuz 2011 Cuma günü saat 18.00'den 24.00'e kadar çalışmalarına devam etmesi öngörülmüştür.

Ben Danışma Kurulumuzun lehinde olduğumuzu belirtip hepinize, yüce Meclise saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)