Konu:Taşeron İşçi Statüsünde Çalışanların Durumuna İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:88
Tarih:04/04/2013


TAŞERON İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN DURUMUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, bugün ülkemizdeki en büyük sorunlardan birisi taşeron işçi sorunudur. Özellikle, Elâzığ'da 8'inci Karayolları Bölge Müdürlüğü, Karayollarına bağlı olarak orada çalışan bütün işçileri taşeronlara devretmiş ve bu işçilerin çalışma garantileri elinden alınmıştır. Hükûmet de, Bakan daha önce burada bilgi verdi. Bu konuda yargının da kararı olmasına rağmen bu taşeron işçiler, kamu hizmetleri yaptıkları hâlde, kamuya ait bir hizmet yaptıkları hâlde maalesef taşeron statüsünde çalıştırılarak 800 bine yakın insanımız bu şekilde çok büyük bir perişanlık içinde. Hükûmetin bir an önce bu işe el atıp bu taşeron işçileri insanca yaşamayı sağlayacak bir ücrete kavuşturması? Ayrıca da Karayollarında yapılan bu uygulama da kanuna aykırıdır. Mademki kamu hizmeti görüyorlar, gördüklerine göre bunların Karayolları teşkilatında çalışması lazımken, bunların taşerona verilmesi aynı zamanda taşeronlara da devletin kesesinden bir rant sağlamakta ve işçinin emeğini taşeronun cebine kanalize etmektedir. Bunu şiddetle kınıyorum.