Konu:CHP GRUBU ÖNERİSİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:87
Tarih:03/04/2013


CHP GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum ve kayısının bu kadar gündemde tutulması inanıyorum ki hem Malatya'yı hem de Türkiye'yi çok mutlu ediyor. Çünkü kayısı, ülkemizin geleneksel ürünlerinden biridir ve Türkiye kuru kayısı üretiminide ihracatında Malatya dünya lideri konumundadır. Türkiye, Malatya sayesinde kayısıyla ilgili olarak liderliğine devam ediyor ve ben kısaca kayısıyla ilgili, üretimimizle ilgili neler yaptık onları paylaşmak isterim.

Kayısı üretimimiz son dokuz yılda çok önemli artışlar gösterdi. 2002 yılında kayısı üretimi 315 bin ton iken 2012 yılında yüzde 141 artarak 760 bin tona ulaştı. Dünya kayısı üretiminin 492 bin hektar olduğu bir dünyada 3,3 milyon ton kayısı üretildi. Ülkemiz, yaklaşık 112 bin hektar alanda 760 bin ton kayısı üretimiyle ilk sırada. Ülkemiz, kuru kayısı üretiminde dünya üretiminin yüzde 90'ını karşılamakta ve Tarım Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalarla değerli arkadaşlar, bu oranlar, bu rakamlar çok ciddi oranda değişti.

2002 yılında Malatya'da toplam kayısı üretimi sadece 122 bin ton iken 2012 yılında yüzde 233 artışla 409 bin tona yükseldi. Malatya'da üretilen kayısının yüzde 90'ı kurutmalığa ayrılmakta, ayrıca ihraç edilen kuru kayısının yüzde 90'dan fazlası da yine Malatya tarafından karşılanmakta ve bu kadar, kayısının başkenti olduğunu söylediğimiz memlekette tarımla ilgili çok önemli destekler verdik. 2002 yılında tarıma verilen destek değerli arkadaşlar, sadece -eski parayla- 23,5 trilyon iken, yani 23,5 milyon iken 2012 yılında 38 trilyona çıkarıldı ve 2003-2012 yılları arası Malatya'da tarıma verilen destek 362 milyona yükseltildi. Bu destekleri verirken özellikle Ziraat Bankasından, tarım kredi kooperatiflerinden vatandaşlarımızın, üreticilerimizin, çiftçilerimizin kredilerden istifade etmesini sağladık ve Ziraat Bankasından 2002 yılında sadece 1,8 milyon kredi kullandırılırken, bugün 2012 yılında, son rakamlar, 70,2 milyon TL'dir ve yaklaşık yüzde 4.600'dür artış. Tarım kredi kooperatiflerindeki kredi kullanım oranı 436 bin 2002 yılında, 2012 yılında ise 34 milyondur ve toplam 104 milyon kredi kullandırdık. 2002-2012 yılları arasındaki farkı sizler de görüyorsunuz. Kredi dönüş oranlarından da Malatya'da çok ciddi, güçlü bir destek var. 2002 yılında kredi dönüş oranları yüzde 23 iken, 2012 yılında bu kredi dönüş oranları yüzde 100'e yükseldi.

Evet arkadaşlar, biz bu destekleri tarıma verirken kayısıya neler verdik diye dönüp bakıyoruz. Yıllardır, dünya kuruldu kurulalı, herhâlde ilk kez son on yılda afet olmadı, don olmadı, zarar olmadı. Ondan önceki dönemlerde de afetin, donun, zararın olduğunu biliyoruz ve o zaman çiftçimizin maalesef ızdırap içerisinde, hiçbir destek görmeden ürünlerine sahip çıkmak zorunda kaldığını da biliyoruz ve diyoruz ki: 2006 yılından itibaren AK PARTİ iktidarıyla birlikte kayısı üreticimiz çok ciddi destekler almaya başladı. En önemli desteği: Türkiye'de çok önemli bir kavramı, kurumu oluşturduk, TARSİM'i kurduk ve TARSİM'le birlikte kayısı üreticilerimiz ürünlerini sigorta kapsamına aldı ve 2007 yılında toplamda 17 milyon, Malatyalı üreticimize destekte bulunduk. Meyvemize vermiş olduğumuz destekle birlikte, döndük, çiçek dünyada ilk kez Türkiye'de sigorta kapsamına alındı, hiçbir yerde çiçek sigorta kapsamında değildi ve çiçekteki bu sigorta kapsamıyla birlikte yaşadığımız süreç çok hızlı devam etti.

Biz 2011 yılında ilk kez TARSİM olmadan vatandaşlarımıza, 89 trilyon destek verdik, dondan zarar gören çiftçilerimize. Bu 90 trilyon Malatya ekonomisine ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulundu.

Şimdi, değerli arkadaşlar, bunları söylerken 18-19 Mart ve 23-24 Mart 2013 tarihleri arasında yine Malatya'da hava şartları dolayısıyla çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Çiftçimiz, üreticimiz bu perişanlığını bizlerle paylaştı ve ben şuna inanıyorum ki bunu Malatya her daim hissetti: Ne zaman çiftçimiz, üreticimiz, Malatya'mız, Başbakanımızdan, bakanlarımızdan destek istese biz bunu aldık, dün aldığımız gibi. Nasıl 90 trilyonu aldık ve Malatya Türkiye'de emsal oldu, diğer iller de bu desteği, afetten zarar gören ürünlerine istediyse gene aynı şekilde desteğe devam edecektir.

18-19 Mart ve 23-24 Mart tarihlerinde üreticilerimizin yaşamış olduğu, özellikle çiçek döneminde olan kayısı ağaçlarının yaşadığı afet hepimiz tarafından gözlendi. Geçen hafta Malatya'da merkez köylerindeydik, bu hafta Malatya Darende'nin köylerindeydik ve yapılan çalışmalarda hemen bunların Tarım İl Müdürlüğü tarafından ve TARSİM tarafından incelenmesini, irdelenmesini istedik. Yapılan çalışmalar neticesinde Malatya ili Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt ve merkez dâhil olmak üzere kayısı bahçelerinde çiçeklenme döneminde afet meydana geldiği, 14 ilçede 214 köyde ve 418 bin dekar açık alanın etkilendiği tespit edildi. Bu tespiti tamamlayabilmemiz için mutlaka meyve döneminde, mayıs ayı gibi tespitimize başlamamız gerekir. İşte, bu tespitten sonra çiftçimizin bize talebi şu oldu, gittiğimiz üreticimiz bize şu talepte bulundu: "Ziraat Bankasındaki borçlarımız ötelensin, tarım kredi kooperatifindeki borçlarımız ötelensin ve bu konuda destekleri de bize bir kez daha verin." dedi ve biz bu destekleri vermek üzere, daha doğrusu almak üzere Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Eker'le ve bütün bürokratlarıyla görüştük. TARSİM, yaklaşık 44 eksperi bütün Malatya'daki ilçelere, beldelere, köylere gönderdi ve çiftçilerimizin ürününün ne kadarının zarara uğradı, çiçekler ne kadar zarar gördü, bunları tespit etmek üzere alana yayıldılar ve meyve verdikten sonra esas hasar tespiti yapılacak. Bu hasar tespitinden sonra çiftçilerimizin borçlarının ötelenmesi konusunda Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan'la yapmış olduğumuz görüşme başta olmak üzere Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Eker ve yine Grup Başkan Vekilimiz Sayın Nurettin Canikli'den aldığımız destekle bu borçlarımızın ötelenmesine, afet oranları tespitinden sonra inşallah devam edeceğiz. Yani, biz, dün nasıl Malatyalı üreticilerimize sahip çıktıysak...

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Tüm Meclisin desteğiyle.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - ...Türkiye'deki çiftçilerimize, üreticilerimize destek çıktıysak bundan sonra da aynı desteği vermeye devam edeceğiz.

Bir konuyu özellikle altını çizerek vurgulamak isterim ki: Bazı konular vardır ki iktidarı muhalefeti hiç fark etmez ve bu fark etmeyen konulardan bir tanesi de işte çiftçilerimizin yaşamış olduğu problemlerdir ve muhalefet partisi milletvekili arkadaşlarım dâhil olmak üzere bütün Malatya milletvekillerim, çiftçilerimizin derdiyle dertlenmek üzere tek yumruk oldu. Geçmiş dönemde olduğumuz gibi bugün de bütün Malatya'daki AK PARTİ teşkilatım, il başkanım, bütün ekip, milletvekillerim, Malatya milletvekillerim, AK PARTİ milletvekillerim, Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekillerim ve diğer siyasi partilerdeki arkadaşlarımız da dâhil olmak üzere "Bu zararı karşılayalım -daha doğrusu- borçları öteleyelim." dediler ve biz Malatya'da bunu daha önce başardık...

NURETTİN DEMİR (Muğla) - "Evet" mi, "hayır" mı?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Malatya'da biz bunu daha önce başardık ve bu başarıya inanıyorum ki şimdi, bir kez daha, çiftçimizin, dondan zarar gören çiftçimizin Ziraat Bankasına, tarım ve kredi kooperatiflerine borçları ötelenecek?

İZZET ÇETİN (Ankara) - `Evet' mi, hayır mı?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - "Evet" mi "hayır" mı diyeceksiniz?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Bununla ilgili olarak önerge açmaya hiç gerek yok çünkü AK PARTİ iktidarı dün olduğu gibi bugün de gereğini yerine getirecektir.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.