Konu:ENERJİ ALANINDA BAZI ŞİRKETLERE İMTİYAZLA ÇIKAR SAĞLAMAK AMACIYLA DEVLET OLANAKLARINI KULLANDIĞI, MİLLÎ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDECEK, IRAK’IN VE ÜLKEMİZİN BÖLÜNMESİNE NEDEN OLACAK AÇIK VE GİZLİ ANTLAŞMALAR İMZALADIĞI İDDİASIYLA DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU HAKKINDA GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:85
Tarih:29/03/2013


ENERJİ ALANINDA BAZI ŞİRKETLERE İMTİYAZLA ÇIKAR SAĞLAMAK AMACIYLA DEVLET OLANAKLARINI KULLANDIĞI, MİLLÎ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDECEK, IRAK’IN VE ÜLKEMİZİN BÖLÜNMESİNE NEDEN OLACAK AÇIK VE GİZLİ ANTLAŞMALAR İMZALADIĞI İDDİASIYLA DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU HAKKINDA GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - "Konu, enerji konusudur, o nedenle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oturuyor." şeklinde bir açıklama yapılabilir ama gensoru metnimiz dikkatle okunursa sorunun, gensoru konusunun sadece enerji konusuyla sınırlı olmadığı, Türkiye'nin millî güvenlik siyasetiyle, Irak politikasıyla, Türkiye'nin Irak ilişkileriyle ilgili, dış siyasetiyle ilgili genel bir çerçeveye sahip olduğu görülecektir. Acaba Sayın Dışişleri Bakanı daha sonra mı gelecektir yoksa Sayın Enerji Bakanı mı devam edecektir, doğrusu merak ettim. Bu tutumu -eğer Enerji Bakanı oturacak ise- doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum.