Konu:Çaykur Bünyesinde Çalışan Çay Eksperlerinin Özlük Ve Mali Haklarında İyileştirme Yapılmasına İlişkin Beklentileri Olduğuna Ve Hükûmetin Bu Konuda Duyarlı Olmasını Beklediğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:84
Tarih:28/03/2013


ÇAYKUR BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ÇAY EKSPERLERİNİN ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMASINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ OLDUĞUNA VE HÜKÛMETİN BU KONUDA DUYARLI OLMASINI BEKLEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında personel alımı olacağını duyan mevsimlik işçiler, akademik eğilimleri doğrultusunda hedefledikleri kariyere ulaşabilmek için, mevsimlik statüde ÇAYKUR'da çay eksperliği mezunları olarak işe başlamışlardır. 2007 yılından önce aynı statüde göreve başlayan mevsimlik işçileri, daha sonra, eğitimleri doğrultusunda kadroları almaları yönünde yeniden aynı doğrultuda statü değişikliği olur diye, o niyetle basamak olarak gören işçiler bu umutla işe başlamışlardır. Ancak, göreve başladıktan sonra 5620 sayılı Kanun'un çıkması bu niyetle göreve başlayan birçok personelin hayallerini sonlandırmış, meslek yüksekokulu ve çay eksperliği mezunlarının yeni bir düzenleme yapılarak eğitimleri doğrultusunda hak ettikleri kadrolara gelmeleri elzem olmuştur.

ÇAYKUR bünyesinde yürütülmekte olan budama projesinde çeşitli nedenlerden oluşan personel ihtiyaçlarının yürürlükteki mevzuatlara göre ve yeni düzenlemelere göre yüksekokul mezunu çay eksperleriyle tamamlanması düşünülebilir.

Çay eksperlerinin özlük hakları ve mali hakları konusunda iyileştirme yapılmasına ilişkin beklenti vardır. Hükûmetin bu konuda duyarlı olmasını bekliyor, teşekkür ediyorum.