Konu:İÇTÜZÜĞÜN 60 INCI MADDESİNE GÖRE YERİNDEN KISA SÖZ
Yasama Yılı:3
Birleşim:83
Tarih:27/03/2013


İÇTÜZÜĞÜN 60 INCI MADDESİNE GÖRE YERİNDEN KISA SÖZ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bu bölümde görüştüğümüz 31'inci madde, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un bir maddesinde değişiklik yapmaktadır. Bu maddede iktidar partisi tarafından verilen bir önergeyle komisyon metninde de bir değişiklik yapıldı. Ne bu değişikliği ne de maddede yer alan düzenlemeyi doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum.

Şu nedenle: Maddeye göre, gerek önergeyle değişik şekli gerekse Komisyon metnine göre, münhasıran her türlü uyuşturucu madde, alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri bağımlılığıyla mücadele etmek üzere, kamuya yararlı derneklere yardımda bulunmaya Sağlık Bakanlığı yetkili kılınıyor, bu amaçla da Sağlık Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konuluyor. Elbette ki, alkollü içki bağımlılığıyla mücadele etmek, tütün ve sigara bağımlılığıyla mücadele etmek, sağlık amacıyla olması nedeniyle, sağlık nedenleriyle doğru bir yaklaşımdır. Ancak, kamuya yararlı derneklere, Genel Kurulda kabul edilen önergeyle değişik şekline göre de Türkiye Yeşilay Derneğine yapılacak yardımın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 29'uncu maddesinden istisna edilmesi kesinlikle yanlıştır. Çünkü, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 29'uncu maddesi, yapılacak olan yardımların yapılma şekli, kullanımı ve denetlenmesine ilişkin hususların ve denetleme sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin hususların Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceğini hükme bağlamaktadır. Yani, kamu kaynağı kamuya yararlı bir derneğe bağışlanıyor ise bu kullanımın, bu bağışın nasıl kullanıldığını bilmek vatandaşın, milletin hakkıdır. Şimdi, Yeşilay Derneğine bir yardım yapacaksınız, bu yardımın nereye kullanıldığını, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını millet bilmeyecek. Düzenleme, bu kullanımın milletin gözünden kaçırılmasını sağlamaya yöneliktir. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Hükûmetin ve iktidar partisinin tutumunu eleştiriyorum.

Tekriri müzakereyle bu maddeye geri dönerek, milletin gözünden kaçırılan bu harcama sonuçlarının tekrar milletin bilgisine sunulacak şekilde bir düzenleme yapılmasını öneriyorum.

Teşekkür ederim.