Konu:Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (s.s.:437)
Yasama Yılı:3
Birleşim:83
Tarih:27/03/2013


GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:437)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, Balıkesir Bandırma ilçesi, demir yollarının, hava yolunun, deniz yolu ulaşımının olduğu bir bölgedir. İhracatın yapıldığı, birçok fabrikanın bulunduğu bu bölgenin serbest bölge yapılması konusunda bir düşünceniz var mıdır?

Teşekkür ederim.