Konu:ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN’UN UYGULAMALARINDAKİ AKSAKLIKLARIN ARAŞTIRILMASI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 26/3/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 27/03/2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASI VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:83
Tarih:27/03/2013


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN’UN UYGULAMALARINDAKİ AKSAKLIKLARIN ARAŞTIRILMASI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 26/3/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 27/03/2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASI VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) - Cumhuriyet değil, Milliyetçi Hareket Partisinin grup önerisi, karıştırmayın.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Evet, Milliyetçi Hareket Partisinin grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, tekrar, saygıyla Genel Kurulu selamlıyorum.

Öncelikle, bu grup önerisi? 437 sıra sayılı Gümrük Kanunu, dün geneli üzerinde konuşmalar, görüşmeler tamamlandı, bugün bölümlerine geçeceğiz. Burada, toplumumuzu ilgilendiren önemli maddeler, önemli konular var. Bir an önce yasalaşması gerekiyor. Toplum bunu yakinen takip ediyor, kamuoyu bunu yakinen takip ediyor.

MUSA ÇAM (İzmir) - 2/B'nin önemi yok mu? 2/B'nin önemi yok mu?

RAMAZAN CAN (Devamla) - İnşallah bunu en kısa zamanda Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerimizle beraber çıkarıp kanunlaştıracağız.

Burada çıkan hatipler orman köylülerinin sorunlarıyla ilgili, 2/B yasasıyla ilgili çeşitli eleştirilerde, tenkitlerde bulundular. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum ki AK PARTİ hükûmetleri döneminde orman alanları genişlemiştir. Hem orman alanlarını yüzde 10 civarında genişletmek hem de orman köylülerinin, ormanla ihtilaflı olanların problemlerini çözmek gerçekten büyük başarıdır. Hem orman alanını genişleteceksin hem de problemlere neşter vuracaksın; bu da, hükûmetlerimizin başarılı alanlarından biridir.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) - 72'den beri artıyor 72'den, Ramazan Bey. 72'den beri artıyor orman alanı Türkiye'de.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Diğer taraftan, AK PARTİ hükûmetleri döneminde orman köylülerine teşvik ve genel bütçeden ayrılan kaynak 30,7 milyar Türk lirasıdır. Bu, gerçekten ciddi bir kaynaktır, bu kaynak da vatandaşlarımıza helal olsun diyoruz.

Diğer taraftan, müteaddit kez 2/B yasasıyla ilgili değişiklikler olduğundan bahsedildi, hatta öyle dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili "Darbe hükûmetleri döneminde darbe anayasasında, 12 Eylül Anayasası'ndaki Orman Kanunu'yla ilgili getirilen teşvikler ve yatırımlar...  AK PARTİ Hükûmeti bundan geri kaldı." Gerçekten darbe anayasasını telaffuz etmesinden, 12 Eylülü bu şekilde AK PARTİ'yle mukayese etme anlamında dile getirmesinden de memnuniyet duyduk.

Şunu özellikle söylemek istiyoruz ki biz, AK PARTİ hükûmetleri döneminde orman köylülerinin kalkındırılması ve teşvik yönünde demin de söylediğim rakam müthiş bir rakamdır.

2/B yasasıyla ilgili müteaddit kez buraya değişikliklerin getirilmesinin sebeplerinden biri de şudur: Tabii ki toplumun eleştirilerine, muhalefetin eleştirilerine?.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) - ORKÖY Genel Müdürlüğünü niye kapattınız Ramazan Bey?

 RAMAZAN CAN (Devamla) - Muhalefetin taleplerini görmezden gelmeyiz Muhalefetin talepleri eğer tabanın talepleriyle örtüşürse burada Genel Kurul onu dikkate değer bulacaktır. Eğer muhalefetin talepleri vatandaşın, halkın talepleriyle örtüşmüyorsa tabii ki onu da dikkate almayacağız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sen nerede yaşıyorsun? Amerika'da mı yaşıyorsun?

RAMAZAN CAN (Devamla) - Bu manada özellikle 2/B yasasında müteaddit kez buraya getirilen değişikliklerde en son yüzde 50 rayiç bedeli dikkate alınıyor yani bu şu demektir ki: 100 lira gerçek değerdeki bir şeyi  vatandaşlarımız 50 liraya alabilecek demektir; bu da vatandaşlarımıza gerçekten kolaylık sağlamaktadır.

Gümrük yasası gündemdedir ve gümrük yasasını acilen kanunlaştırmamız, yasalaştırmamız gerekiyor. Bunu bütün Meclisteki siyasi parti gruplarıyla beraber yapacağız ve vatandaşımızın bir sorununu daha çözeceğiz.

Tabii ki orman köyleri problemleriyle ilgili grup önerisi de önceliklidir, o da önemlidir ama Hükûmetimiz bu konuda çalışmalarını yapmaktadır.

Bu duygular içerisinde Milliyetçi Hareket Partisinin grup önerisini Genel Kurulun takdirine arz ediyor tekrar, heyetinizi saygıyla selamlıyorum.