Konu:GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:437)
Yasama Yılı:3
Birleşim:83
Tarih:27/03/2013


GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:437)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, bir konuyu Hükûmetin ve Genel Kurulun bilgisine sunmak istiyorum.

Sayın Kuşoğlu açıkladı, Adalet ve Kalkınma Partisinin bu maddeye ilişkin önergesi 1983 yılından bu yana Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü yani TASİŞ tarafından tasfiye edilen eşyanın Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre tasfiye edilmesi öngörülürken, yürürlükteki kanun böyleyken önerge bu mevzuatı kaldırıyor "İhale Kanunu hükümlerine tabi olmasın." diyor. Bu doğru değil efendim.

Değerli milletvekilleri, otuz yıldır bu şekilde uygulanan bir kanun var. Önergenin gerekçesinde diyor ki: "Bu eşya vatandaşın eşyasıdır, dolayısıyla İhale Kanunu'na tabi olmak zorunda değildir." Tam tersine, vatandaşın eşyası olunca İhale Kanunu hükümlerini daha titizlikle uygulamak gerekir, daha rekabete açık bir ihale olmalı ki vatandaşın hukukunu devlet korusun. Bu takdirde, bu önerge kabul edilirse vatandaşın hukukunu yok sayacağız, idare istediği şekilde bunu tasfiye imkânına sahip olacak. Otuz yıldır TASİŞ bunu tasfiye ediyor. İmha edilmesi gereken eşya var ise yine otuz yıldır bunu da tasfiye ediyor. Bunların hiçbiri İhale Kanunu'nun dışladığı konular değil. Ona rağmen bu önergenin getirilmesinin ben mantığını anlamış değilim. Doğru bulmuyorum iktidar partisi önergesini.

Teşekkür ederim.