Konu:ADANA MİLLETVEKİLİ SEYFETTİN YILMAZ’IN MHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMAYA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:83
Tarih:27/03/2013


ADANA MİLLETVEKİLİ SEYFETTİN YILMAZ’IN MHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMAYA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sadece bir durumu tespit etmek ve tutanaklara geçmesini sağlamak amacıyla söz aldım.

Milliyetçi Hareket Partisi konuşmacısı Sayın Seyfettin Yılmaz, konuşmasında, Kırıkhan'dan, Hatay'dan örnekler verdi. Herhangi bir sataşma olmadığı hâlde, bir değerli milletvekili arkadaşımız "doğru bilgileri verme" iddiasıyla söz talebinde bulundu, siz de söz verdiniz. Ben, bütün milletvekillerinin söz hakkına saygılıyım. Siz de takdir hakkını kullandınız ve kendisine söz verdiniz; buna hiçbir itirazım yok. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin zaman zaman "düzeltme, bilgi verme" adına yapmış oldukları talepleri, Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekillerinin şiddetle karşıladıklarını ve itiraz ettiklerini, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunuyorum efendim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET ÖNTÜRK (Hatay) - Sayın Başkan, bu konu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu ama yani.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sizin İç Tüzük'e göre söz hakkınız yok. Konuştunuz, saygı duyuyorum, hiçbir itirazım yok.