Konu:Artvin'de 1995 Yılından Beri Devam Eden Bir Maden Mücadelesi Olduğuna Ve Herkesi Maden Cinayetini Protesto İçin Artvin'de Yapılacak Mitinge Davet Ettiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:83
Tarih:27/03/2013


ARTVİN'DE 1995 YILINDAN BERİ DEVAM EDEN BİR MADEN MÜCADELESİ OLDUĞUNA VE HERKESİ MADEN CİNAYETİNİ PROTESTO İÇİN ARTVİN'DE YAPILACAK MİTİNGE DAVET ETTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Artvin'de 1995 yılından beri yürütülen bir maden mücadelesi var. O tarihten bu tarafa doğru gelinen süreçte, daha önce Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen bir maden olayı var. Bu süreç, Danıştaydan geçerek onanmış ama arkasından yeniden maden çıkartma işlemi gerçekleşince Rize İdare Mahkemesine yeniden dava açılmış, mahkeme daha önce vermiş olduğu kararın tam tersi bir karar vermiştir. Ama bu süreç içerisinde Trabzon Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurmuş ama Rize'deki mahkeme ne yazık ki çevrecilerin, bütün Artvin'in beklemiş olduğu bu süreç içerisinde ters bir karar vermiştir bize göre.

6 Nisan 2013 Cumartesi günü, Artvin'de, saat 13.00'te bütün Artvinlilerin katılacağı, Artvin'deki maden cinayetini protesto eden bir miting yapılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinden Türkiye'deki tüm Artvinlileri, yüreği o gün Artvin'de atacakları o günkü mitinge davet ediyor, çevreye olan, Artvin'e olan duyarlılıklarına sahip çıkmalarını diliyor, saygılar sunuyorum.