Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın İçişleri Bakanı Muammer Güler’in 21 Mart Nevruz Bayramı’na İlişkin Gündem Dışı Konuşmasından Sonra Grubu Adına Yaptığı Konuşma Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:81
Tarih:21/03/2013


AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI’NIN İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER’İN 21 MART NEVRUZ BAYRAMI’NA İLİŞKİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMASINDAN SONRA GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben burada AKP'nin yaptığı yolsuzlukları dile getiriyorum, Tayyip Erdoğan koşuyor mahkemede? Benim hakkımda şu anda beş tane dava açmış. En son da 50 milyar liralık dava açmış. Peki, ben Tayyip Erdoğan'ın çocuklarına bakmak zorunda mıyım? Bir de biz, burada, arkadaşlar, Türkiye'nin sorunlarını dile getiriyoruz. Peki, bu ceza tehdidiyle bunları susturmak olur mu? Ben, ayrıca da öğrencilere de burs veriyorum. Şimdi o öğrencilere verdiğim bursu keseceğim, Tayyip'e vereceğim. Allah bunu kabul eder mi? Tayyip de dünyanın en zengin adamı. Yani -kala kala- bizim milletvekili maaşımıza da göz koydu.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hakaret edeceksin, dava açmayacak, olur mu öyle şey!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bakın arkadaşlar, bu işin şakaya alınacak tarafı yok. Bakın, Türkiye bugün bölünmüştür. Türkiye'nin eğer? Bir devletin bayrağı bir yerde yoksa o topraklar o devletin hükümranlığında değildir.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hakkâri mitinginizde var mıydı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Vardı, vardı, vardı? Sen bana müdahale etme de yiğitliğin varsa çık buradan cevap?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Organizasyonu siz yaptınız.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, İçişleri Bakanınız olan adam da diyor ki: "Ben de bu bayrağı istiyordum." Hayır, istemiyorsun. Ben dün seni ikaz ettim burada, ben burada ikaz ettim. Bakın efendim "Dağdaki terörist için üzülmeyen kişi şerefli değildir." diyen Diyarbakır'daki Emniyet Müdürüne de en büyük tezahürat yapıldı. Ben de onun üzerine şunu söyledim: "Peki, dağdaki ölen teröriste üzülmeyen insan değildir." diyen bu Emniyet Müdürüne söylemek istiyorum: Peki, o dağdaki teröristi öldürene ne diyeceksin? Sen değil misin? Yani bu kadar akılsız? Yani şimdi, tabii, bu iki dakikalık sataşmada ne diyeyim.

Şimdi burada, arkadaşımızın aslında ciddi bir muayeneden geçirilmesi lazım. Daha senin Kamer Genç'e cevap verebilmen için çok fırın ekmek yemen lazım. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Yiğitliğin varsa televizyon programlarına çıkalım konuşalım. Burada iki dakikada ben size ne diyeyim? Ben size burada yolsuzluklarınızı dile getiriyorum, usulsüzlüklerinizi, utançsızlıklarınızı dile getiriyorum. Utanmayan, sıkılmayan, gülen, devamlı gülen insanlarsınız, en çirkinliklere gülen insanlarsınız. Ben ne diyeyim arkadaşlar?

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)