Konu:YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU (S.S.:310)
Yasama Yılı:3
Birleşim:80
Tarih:20/03/2013


YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU (S.S.:310)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 310 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın 9'uncu maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz bir önerge üzerinde söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - İlgiliyle alakalının farkı ne?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, biz, hepimiz bu memleketin insanlarıyız. Ben size bir şey teklif ediyorum, bak, sen de, sana diyorum: Yarına Diyarbakır'da, Van'da, Hakkâri'de, Bitlis'te bir tane Türk polisi sokağa çıktıysa, bir tane asker sokağa çıktıysa ben gelir derim ki: "Hakikaten sen haklısın."

Şimdi, arkadaşlar, biz bir gerçeği vurgulamamız lazım. Şimdi, eğer bir memlekette, bir devletin güvenlik kuvvetleri sokağa çıkmıyorsa, bir devletin orada hükmü yoksa o devlet orada yok olmuştur. Biz size bazı gerçekleri söylüyoruz, yani bizim birbirimize karşı düşmanlığımız yok. Bu devlet ya vardır ya yoktur.

Şimdi, ben İçişleri Bakanına sordum: Abdullah Öcalan'ın yarın Diyarbakır'da okunacak mesajı? BDP Genel Başkanı dedi ki: "Daha bana gelmedi. Bana bu akşam gelecek. Ben Diyarbakır'a götüreceğim." Şimdi, ben sordum, bu Bakana: Bu mesaj nasıl geliyor? Mesajı MİT getiriyor. Yahu, şimdi, arkadaşlar, bu sizi rahatsız etmiyorsa hiç benim? Yani ben zaten Tunceli Milletvekiliyim ve benim yaşadığım o topraklara yıllarca hiçbir yabancı güç girmedi. Bırakın, ya, Osmanlı Devleti de girmedi. Gerçekten?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Osmanlı Devleti yabancı güç mü ya?

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır? Yahu siz bazı şeyleri?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Yabancı güç mü Osmanlı Devleti?

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, hayır bazı şeyleri?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Osmanlı Devleti yabancı güç mü?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, bakın, arkadaşlar, ben size bir şeyler söylüyorum. Neyse?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Sen ne dediğini bilmiyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, eğer insansanız bir dinleyin.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Sen ne dediğini bilmiyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben size bazı gerçekleri söylüyorum.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Ne gerçeği ya? Çok biliyorsun sen!

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer devri iktidarınızda, bakın, devri iktidarınızda, arkadaşlar, ordu kendi kışlalarına hapsedildi.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Senin orası ayrı cumhuriyet mi?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Yabancı güç?

KAMER GENÇ (Devamla) - PKK ve Amerika'dan getirilen silahlarla silahlandırıldı.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Senin orası ayrı cumhuriyet mi?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Dinle de öğren yabancı gücü.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bugün güneydoğuda eğer o helikopterler olmasa var ya, ne bir güvenlik kuvveti kışlasından çıkabilir ne bir polis kışlasından dışarı çıkabilir; bunları bilin. 

İHSAN ŞENER (Ordu) - Sebep?

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, gerçekleri söylüyoruz.

Şimdi, bir şeyi kabul edeceksiniz, biz artık güneydoğuyu elden çıkardık.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hiç öyle bir şey olmaz!

KAMER GENÇ (Devamla) - Tamam, yahu yiğitliğin varsa? Bak, bak yiğitliğin varsa gel beraber Tunceli'ye gidelim.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Gidelim, gidelim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Tamam, gel gidelim. Yani böyle palavra? Ben size?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Gidelim ne olacak? Senin Tunceli'de bir şey mi var?

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, eğer arkadaşlar, insanlar onurlarını kaybetmişlerse, bağımsızlıklarını kaybetmişse? Bağımsızlığını kaybeden onurunu da kaybetmiştir. Ben gerçekleri söylüyorum.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Ne diyorsun sen ya?

KAMER GENÇ (Devamla) - İçim niye yanıyor? Bakın, ben her an için öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğum bir bölgede siyaset yapıyorum.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Söylediklerini  kulağın duyuyor mu senin?

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim bu söylediğim sözleri benim söylememem lazım. Benim orada bir korumam da yok ama bu memleket benim için çok değerli bir varlıktır. Bu memleketin birlik ve bütünlüğü benim hayatım ve namusumdur. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Ben onun için bu memleketin birlik ve bütünlüğünü savunmak için gerekiyorsa hayatımı feda ediyorum. Yani bunları ben size boşuna  söylemiyorum ve bunları laf olsun diye de söylemiyorum.

Burada konuşacağız bu saatte değil mi? Size diyorum bakın, eğer bugün güneydoğuda -yarına- Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını gösteren bir alamet varsa ben, Ahmet Aydın seni buradan tebrik ederim. "Yahu, hakikaten ben yanılmışım." diyeceğim, hakikaten Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyarbakır'da da vardı, Hakkâri'de de vardı, Van'da da vardı ama yok olduğu zaman da sen  burada çıkacaksın, diyeceksin ki: "Arkadaşlar biz hata ettik."

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Karanlıkta yürüme! Karanlıkta yürüme!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, siz, bakın ne ettiniz arkadaşlar, ne ettiniz? Millî Savunmanın elindeki elektronik sistemleri aldınız MİT'e verdiniz. MİT gerekli istihbaratı vermeyince, bakın, Hakkâri'de bir günde 27 tane er şehit edildi, bir gün 17 tane şehit edildi, tam 85 tane er haksız yere şehit edildi. Niye? Çünkü istihbarat verilmedi. Ben o karakolları biliyorum. Karakollar tepede arkadaşlar, mümkün değil, birine böyle karadan gelip de o insanları gidip öldürmesi. İstihbaratlar verilmedi, neden? Çünkü, Tayyip Erdoğan'ın, 12 Haziran seçimlerinden önce, Abdullah Gül'le ve Barzani'yle yaptığı pazarlıklar vardı,.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ne pazarlığı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu pazarlıkların sonucunda da Türkiye'yi bitireceksiniz, yahu Türkiye'yi böleceksiniz, kesin.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Korkma, Korkma!  Karanlıkta yürüme!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra da şimdi, bakın, şurada, bu Hüseyin Gülerce diyor ki: "Artık anayasayı değiştirmeyi getirecek Tayyip, efendim, Ergenekonla KCK'lıları af maddesine ilave edecek ve böylece getirdiği anayasa değişikliği kabul edilecek." Ne yapacak? Efendim, başkanlık sistemini getirecek, başkanlık sisteminde diyecek ki: "Ey millet, sen hayvansın, kendini yönetemiyorsun, tek başıma ben seni yöneteceğim." (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar, bunların? Bakın, siz on bir senedir buradasınız, hâlâ bazı gerçeklikleri kavramadınız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Gelecek çok karanlık ve bu karanlığın baş oyuncusu? (CHP sıralarından alkışlar)